Direct naar de content

Weekberichten van 20 tot en met 27 september

Officiële opening samenspeelplek Amelandseplein
Zondag 20 september, 15.30 uur
Amelandseplein

Wethouder Joost Eerdmans (Buitenruimte) opent zondag speelplek Amelandseplein. Dit is de eerste openbare speelplek in Rotterdam waar álle kinderen samen kunnen spelen. Kinderen mét en zonder beperking. Het plein is dit voorjaar opnieuw ingericht door de gemeente in samenwerking met de Speeltuinbende van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. (Meer informatie bij: Dixie Hoek, communicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 13159103)

Bezoek uit Noordrijn-Westfalen
Maandag 21 september, 17.00 uur
Schip De Nieuwe Maze, naast hotel New York

Het Havenbedrijf ontvangt maandag 21 september een delegatie uit Noordrijn-Westfalen. Het Duitse gezelschap, dat bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en politiek-bestuurlijke relaties, bezoekt de Rotterdamse haven. Wethouder Pex Langenberg (haven) heet de gasten welkom aan boord van 'De Nieuwe Maze'  waar hij zal spreken over het belang van een goede samenwerking.

KVO-Ster voor veilig ondernemen
Maandag 21 september, 18.30 uur
Café het Haantje, Bierens de Haanweg 12

Wethouder Maarten Struijvenberg reikt maandag 21 september de eerste KVO-ster uit in het winkelgebied aan de Spinozaweg. De KVO-ster is een keurmerk voor Veilig Ondernemen. In de afgelopen periode hebben politie, ondernemers, gemeente en brandweer nauw samengewerkt. Dit heeft geleid tot een afname van overlast en criminaliteit en een hogere aangiftebereidheid. Ook voor andere zaken weten de partijen elkaar nu beter te vinden.(Meer informatie bij: Maarten Molenbeek, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, 06 – 22661917)

Festival gebiedsontwikkeling Sluisjesdijkpier
Maandag 21 september, 16.00 uur
Waalhaven Oostzijde 1 (achter restaurant Wereldhaven)

Wethouder Maarten Struijvenberg is maandag 21 september aanwezig bij het Festival Sluisjesdijkpier. Het voorheen RET-gebouw, op de kop van de Sluisjesdijkpier, wordt herontwikkeld middels leer-werktrajecten en arbeidstoeleidingstrajecten. Bijstandsgerechtigden uit de omliggende woonwijken werken aan de renovatie van het gebouw in samenwerking met het lokale bedrijfsleven, zoals Cofely en BPG ITS. Meer informatie bij: Maarten Molenbeek, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, 06 – 22661917)

Horecavakbeurs Gastvrij Rotterdam
22 september, 12.00 uur
Ahoy Rotterdam

Van 21 tot en met 23 september vindt in Ahoy de derde editie plaats van de beurs Gastvrij Rotterdam (www.gastvrij-rotterdam.nl). Wethouder Adriaan Visser (financiën, binnenstad en sport) bezoekt de beurs op dinsdag 22 september. Om 12.00 uur heeft hij een dubbelinterview met de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Rotterdam, Rober Willemsen, over onder andere de samenwerking tussen de horeca en de gemeente en het spanningsveld tussen een leefbare en een levendige stad. Op de beurs zijn diverse themapaviljoens en -pleinen, de ‘Mooiste bar van Nederland’ wordt bekendgemaakt, er vinden 125 workshops, demonstraties en masterclasses plaats en er zijn ruim 270 leveranciers op het gebied van food en non-food aanwezig. Ook vindt hier de Nederlandse finale Bocuse d’Or plaats en wordt de Young Chef Award (Euro-Toques Nederland) uitgereikt. (meer informatie bij Marieke van Gruijthuijsen, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06-13155120)

Handel op de ‘maatschappelijke beursvloer’
Dinsdag 22 september, 16.00 uur
Recreatiecentrum Zevenkampse Ring, Zevenkampse Ring 301

Wethouder Maarten Struijvenberg (economie) opent dinsdag 22 september in Recreatiecentrum Zevenkampse Ring de ‘Maatschappelijke Beursvloer’. Idee is dat vraag en aanbod van bedrijven en organisaties hier bij elkaar wordt gebracht. Doel is om, met gesloten beurs, matches te creëren. Nadat Ron Davids, voorzitter van de gebiedscommissie, op de gong heeft geslagen kan het ‘handelen’ beginnen. (Meer informatie bij: Maarten Molenbeek, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, 06 – 22661917)

Internationale bijeenkomst over Liqued Natural Gas
Woensdag 23 september, 10.00 uur
SS Rotterdam, 3e Katendrechtse Hoofd 25

Wethouder Pex Langenberg is woensdag 23 september aanwezig bij een internationale bijeenkomst over Liqued Natural Gas (LNG) in het SS-Rotterdam. Hij zal uiteen zetten hoe belangrijk de innovatieve toepassing van schone brandstoffen in de scheepvaart is voor Rotterdam en andere zeehavens. (Meer informatie bij: Saskia Kooijman-Castelijns, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 53786101)

Techbase
woensdag 23 september, 12.00 uur
RDM terrein

Defensie organiseert op woensdag 23 en donderdag 24 september TechBase: een evenement om jongeren enthousiast te maken voor een technische baan bij de krijgsmacht. Als “high tech” organisatie heeft Defensie behoefte aan jonge technici. Alleen al voor 2016 worden 900 nieuwe collega’s gezocht. Tijdens dit tweedaags evenement krijgen bezoekers een goed beeld van de technische banen binnen defensie en de verschillende technische vakrichtingen van de VeVa-opleiding aan ROC’s. Burgemeester Aboutaleb opent het event en geeft een speciale masterclass voor studenten. (Media dienen zich aan te melden bij Defensiecommunicatie: Mireille van den Boom, 06-22132783, ml.vd.boom@mindef.nl)

TV Sportplezier
23 september, 19.00 uur
Rotterdams VakCollege de Hef, Slaghekstraat 221

Wat kunnen clubs doen om de ouderbetrokkenheid te vergroten en zo te werken aan meer sportplezier bij kinderen? Clubs laten zich op woensdag 23 september vanaf 19.30 uur inspireren door Tv-Sportplezier (https://www.tvsportplezier.nl/vereniging/wat-tv-sportplezier/ ), Jack van Gelder en ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. De avond wordt georganiseerd door Rotterdam Sportsupport en het landelijke programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Wethouder Adriaan Visser (financiën, binnenstad en sport) opent de avond met Gert-Jan Lammens (directeur Sportsupport) in een duo-interview met Jack van Gelder. (meer informatie bij Marieke van Gruijthuijsen, concerncommunicatie gemeente Rotterdam tel. 06-13155120)

Start bouw fase 3 project Fluwelen Weide in Park 16Hoven
Donderdag 24 september, 16.30 uur
Tinbergenlaan 50 – 52

Wethouder Ronald Schneider (Stedelijke ontwikkeling) slaat donderdag de eerste paal van het project Fluwelen Weide, fase 3. Hiermee start de bouw van 24 herenhuizen in Park 16Hoven. De huizen zijn in februari in de verkoop gegaan, en waren in mei allemaal verkocht. (Meer informatie bij: Edwin Cornelisse, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 10064779)

Opening conferentie Creating Cross-Overs
Vrijdag 25 september 2015, 9.30 uur
De Fruitvis, Marconistraat 43

Veel mensen voelen zich ongemakkelijk bij mensen die zó anders leven dan zijzelf, dat ze hen niet begrijpen. Onbekend maakt niet voor niks onbemind. Onbegrip, angst en ongemak zijn met elkaar verweven. De conferentie Creating Cross-Overs is een conferentie voor mensen met het lef om open te praten en te sparren over de spanningen en fricties die de kruispunten tussen religieuze, culturele en seksuele diversiteit opleveren. Wethouder Ronald Schneider (Integratie) opent de conferentie. (Meer informatie bij: Edwin Cornelisse, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 10064779)

FAI (Federation Aeronautique Internationale) General Conference
25 september, 18.30 uur
Coolsingel 40, Stadhuis, Burgerzaal

Vrijdag 25 september ontvangt wethouder Adriaan Visser (financiën, binnenstad en sport) de leden van de Federation Aeronautique Internationale op het stadhuis. De FAI, de internationale organisatie voor lucht- en ruimtevaart, vaardigt de regels uit met betrekking tot sportieve prestaties voor lucht- en ruimtevaart, records en wedstrijden. Zij houdt zich ook bezig met de organisatie van wereldkampioenschappen en de World Air Games. Rotterdam heeft met het vliegveld Rotterdam-The Hague Airport een belangrijk aandeel in de binnenlandse luchtvaart en sportvliegerij. (meer informatie bij Marieke van Gruijthuijsen, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06-13155120, m.vangruijthuijsen1@rotterdam.nl of kijk op www.fai.org)


Noot voor de redactie: