Direct naar de content

Weekberichten van 14 tot en met 20 maart 2016

Lancering bidbook Next Economy
Maandag 14 maart, 15.00 uur
Studio Wolfpack, Eendrachtsstaat 81

Wethouder Maarten Struijvenberg (werkgelegenheid en economie) neemt maandag 14 maart het bidbook Next Economy in ontvangst. Studio Wolfpack heeft het afgelopen jaar in opdracht van de gemeente Rotterdam creatieve pioniers in de stad benaderd met de vraag wat ze kunnen bijdragen aan de stad. Dit heeft geresulteerd in een bidbook met 6 projecten die de kansen van nieuwe technologieën voor Rotterdam weerspiegelen. (Meer informatie bij: Maarten Molenbeek, bestuursvoorlichter wethouder Struijvenberg, 06 – 22661917)

Vastgoedbeurs MIPIM
Dinsdag 15 t/m donderdag 17 maart
Cannes

Van 15 t/m 17 maart neemt wethouder Ronald Schneider (stedelijke ontwikkeling) deel aan de internationale vastgoedbeurs MIPIM in Cannes, samen met een delegatie van de gemeente Rotterdam. De MIPIM is in Europa de grootste ontmoetingsplek voor (project)ontwikkelaars en investeerders. Doel van de (inter)nationale profilering van de gemeente Rotterdam via beurzen/congressen is het aantrekken van nieuw investerend vermogen uit de markt. Rotterdam presenteert zichzelf bij de aanwezige investeringspartijen met het bidbook, Investment Opportunities Rotterdam, waarin projecten staan met een korte time to market. Thema’s als transformatie en de kansen voor investeringen in middeldure huur staan centraal. De deelname van Rotterdam op de beurs vindt plaats in G3-verband (met Amsterdam en Den Haag) en samen met private partijen en investeringsmaatschappijen. (Meer informatie: Edwin Cornelisse, bestuursvoorlichter wethouder Schneider, 06 – 10064779)

RETAIL010
Dinsdag 15 maart, 18.00 uur
Drijvend Paviljoen, Tillemakade 99

Wethouder Maarten Struijvenberg (werkgelegenheid en economie) spreekt dinsdag 15 maart tijdens de netwerkbijeenkomst RETAIL010. Ondernemersverenigingen van winkelgebieden in heel Rotterdam bespreken samen waar de komende tijd de kansen liggen. Samenwerking, binnen een straat of winkelgebied, is daarbij belangrijk. Ook studenten van de Hogeschool Rotterdam/Willem de Kooning academie nemen aan de bijeenkomst deel. (Meer informatie bij: Maarten Molenbeek, bestuursvoorlichter wethouder Struijvenberg, 06 – 22661917)

Rotterdam viert Nationale Boomfeestdag
Woensdag 16 maart
Hoogvliet, Romeopad

Woensdag 16 maart is het Nationale Boomfeestdag. Op verschillende plekken in Rotterdam worden in totaal 175 bomen geplant in straten, parken en groenstroken en bij kinderboerderijen. Wethouder Joost Eerdmans (o.a. Buitenruimte) plant om 10.00 uur, samen met kinderen van de scholen Oudeland en De Notenkraker, een boom aan het Romeopad in de wijk Oudeland in Hoogvliet. De kinderen planten die ochtend in totaal 37 bomen in de Rigolettostraat, de Parelvissersstraat en aan het Romeopad. (Meer informatie bij: Claudia Verhulp, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06-51266315)

Prinses Margriet opent internationaal medisch congres
Woensdag 16 maart, 14.00 uur
Het Nieuwe Instituut

Prinses Margriet opent woensdag 16 maart het internationale congres van de Werkgroep ‘Psychosociale zorg van foetus tot volwassene’ van de Europese Vereniging van Kindercardiologie (AEPC). Locoburgemeester Pex Langenberg is hierbij aanwezig. Het Erasmus MC organiseert dit congres van 16 tot 18 maart in Het Nieuwe Instituut. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 1400 kinderen geboren met een aangeboren hartafwijking. Vroeger overleed ruim 80% van deze kinderen, maar tegenwoordig wordt circa 90% van hen volwassen. Recent onderzoek door het Erasmus MC-Sophia toonde aan dat kinderen met een aangeboren hartafwijking en hun ouder vaak behoefte hebben aan psychosociale zorg. (Meer informatie bij: Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, tel. 06 – 22049657)

Uitreiking Rotterdam Promotie Prijs 2015
Vrijdag 18 maart, 16.00 – 18.00 uur
Stadhuis, kamer 113

Vrijdag reikt burgemeester Aboutaleb de 43e Rotterdam Promotie Prijs uit aan Conny Janssen. Volgens het juryrapport vormt ‘haar werk en haar nationale en internationale zichtbaarheid een vanzelfsprekende, natuurlijke en authentieke vorm van promotie van de stad Rotterdam’. Conny Janssen (Rotterdam, 1958) voltooide in 1982 haar opleiding aan de Rotterdamse Dansacademie. Tijdens haar danscarrière ontwikkelde zij zich tot een opmerkelijk choreografe en in 1992 richtte zij haar eigen dansgezelschap op: Conny Janssen Danst. De stichting Rotterdam Promotie Prijs is ruim 40 jaar geleden opgericht met als doel ieder jaar de prijs uit te reiken aan een persoon, bedrijf of instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de goede naam van Rotterdam. (Meer informatie bij: Lennart de Jong, woordvoerder burgemeester Aboutaleb, tel. 06 – 532 848 13)

50 jaar academische Anesthesiologie in Rotterdam
Zaterdag 19 maart, 09.30 – 09.45 uur
Onderwijscentrum Erasmus MC (collegezaal 1), Wytemaweg

Zaterdag opent burgemeester Aboutaleb het jubileumcongres "De Rotterdamse aanpak – 50 jaar innovatie in de Anesthesiologie in het Erasmus MC". Op het programma staan specialisten die het hele vak zoals het in Rotterdam werd en wordt beoefend toelichten en ontwikkelingen en perspectieven schetsen. Tot dit vakgebied behoren anesthesie, reanimatie, pijnbestrijding, de opvang van bewustelozen en patiënten met meervoudige letsels en intensieve zorg. (Meer informatie bij: Lennart de Jong, woordvoerder burgemeester Aboutaleb, tel. 06 – 532 848 13)

Debatwedstrijd Talentklassen
Zaterdag 19 maart, 11.00 uur
Calvijn Vreewijk, Grift 30

Wethouder Maarten Struijvenberg (werkgelegenheid) maakt zaterdag 19 maart rond 14.00 uur de winnaars van een debatwedstrijd bekend tussen leerlingen die deelnemen aan de Talentklassen van diverse Rotterdamse middelbare scholen. De winnaars zullen deelnemen aan de landelijke debatwedstrijd, die op 16 april 2016 gehouden wordt. Talentklassen zijn er voor leerlingen uit groep 8, die volgens hun basisschool potentie hebben om naar een HAVO/VWO of gymnasium te gaan, maar voor wie dit zonder extra ondersteuning niet vanzelfsprekend is. In de talentklas krijgen ze een jaar lang extra hulp. (Meer informatie bij: Maarten Molenbeek, bestuursvoorlichter wethouder Struijvenberg, 06 – 22661917)

Internationaal debattoernooi
Zondag 20 maart, 15.00 uur
Kriterion, zalencomplex Engels

Studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam organiseren van 18 tot en met 20 maart het Erasmus Rotterdam Open georganiseerd, een internationaal debating tournament. Wethouder Pex Langenberg geeft op zondag 20 maart de aftrap voor de finale. (Meer informatie bij: Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, tel. 06 – 22049657)


Noot voor de redactie: