Direct naar de content

Weekberichten van 11 tot en met 17 maart 2019

Bijeenkomst MKB Rotterdam Informatieplicht Energiebesparing
Maandag 11 maart, 17.00 uur
Drijvend Paviljoen

Maandagmiddag spreekt wethouder Arno Bonte (o.a. Duurzaamheid) tijdens een bijeenkomst van MKB Rotterdam over het Rotterdamse Klimaat- en Energieakkoord. Daarnaast wordt er gesproken over de Informatieplicht Energiebesparing. Deze informatieplicht houdt in dat uiterlijk 1 juli 2019 ruim 100.000 bedrijven en organisaties de overheid moeten informeren over welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. Dat kan straks online via het – nog te openen – eLoket van RVO. Tijdens de bijeenkomst op maandag wordt alles verteld over deze informatieplicht en worden er praktische tips gegeven over hoe ondernemers hieraan kunnen voldoen. (Meer informatie: Diane Bouhuijs, bestuursvoorlichter wethouder Bonte, tel. 06 – 383 192 44)

Officiële opening vlonder Grotekerkplein
Dinsdag 12 maart, 14.00 uur
Water langs het Grotekerkplein

In de Delftsevaart (uitloper van de Rotte) langs het Grotekerkplein is een nieuwe lage vlonder met zittrappen aangelegd. Hierdoor kunnen de bezoekers van het stadspark dichter bij het water zitten. En kano’s kunnen makkelijker aanleggen. Dinsdag 12 maart nemen wethouder Bert Wijbenga (o.a. Buitenruimte) en kanovaarders deze vlonder officieel in gebruik. (Meer informatie: Lisette van Bale, bestuursvoorlichter wethouder Wijbenga, tel. 06 – 283 627 17)

Opening e-health woning Overschie
Vrijdag 15 maart, 14.30 uur
Mookhoekplein 15, Rotterdam

Vrijdagmiddag opent wethouder Sven de Langen (o.a. Zorg) de e-healthwoning in Overschie! De woning is een plek waar technologie dichterbij komt. Iedereen mag bekend en vertrouwd raken met technologische snufjes voor in huis, waardoor het mogelijk wordt om zo lang mogelijk met kwaliteit van leven thuis te blijven wonen. Leuk detail: het is niet alleen een modelwoning, maar ook een kenniscentrum met uitleenmogelijkheid. Bezoekers mogen producten in bruikleen meenemen om thuis te testen. (Meer informatie: Kim Harmsen, bestuursvoorlichter wethouder De Langen, tel. 06 – 415 499 95)

Introductie Leerroutekaart statushouders
Vrijdag 15 maart, 14.30 uur
Albeda Startcollege, Sportlaan 90, Rotterdam

Op 15 maart introduceert wethouder Said Kasmi (o.a. Onderwijs) de Rotterdamse Leerroutekaart voor statushouders. In Rotterdam zijn er voor statushouders voorzieningen en regelingen om vanaf mbo-niveau 1 tot universiteit in te stromen in het onderwijs. Om ook de overgangen tussen onderwijstypen zo soepel mogelijk te laten zijn, is een leerroutekaart ontwikkeld. De leerroutekaart is een praktisch hulpmiddel dat inzicht geeft in het Nederlandse onderwijsstelsel en de Rotterdamse voorzieningen voor statushouders. (Meer informatie: Mirjam Keunen, bestuursvoorlichter wethouder Kasmi, tel. 06 – 284 894 54)

College de wijk in! – Charlois
Vrijdag 15 maart, 9.00 uur
De Zuiderkroon, Vlissingenplein 108, Rotterdam

Het college komt op vrijdag 15 maart naar Charlois. Daar gaan ze in gesprek met bewoners over welke ideeën, initiatieven en problemen er zijn in de wijk. Er is plaats voor zo’n honderd wijkbewoners. Mensen kunnen zich aanmelden door te mailen naar collegeincharlois@rotterdam.nl. Het college gaat in de komende maanden op vrijdagochtend de wijken in om bewoners te spreken. (Meer informatie op www.rotterdam.nl/charlois, https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/college-de-wijk-in/ of bij Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Kathmann, tel. 06 – 537 861 01)


Noot voor de redactie: