Direct naar de content

Weekberichten in de periode 8 t/m 14 maart 2014

Early Coffee Debat: Stedelijke Ontwikkeling
Maandag 10 maart, 8.00 uur
Nationale-Nederlanden DE Café, Stationsplein

In het kader van de opening van Rotterdam Centraal is er een Early Coffee Debat. Wethouder Hamit Karakus (wonen, ruimtelijke ordening, vastgoed en stedelijke economie / projectwethouder zuid) neemt deel aan het debat over Rotterdam Centraal en binnenstedelijke herontwikkeling. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: het nieuwe station is geopend en hoe nu verder met de ontwikkeling van de binnenstad? Wordt er voor leegstand gebouwd? Is Rotterdam een winkelstad van de toekomst? (Meer informatie bij: Edwin Cornelisse, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 10064779)

Opening Week van het Geld
Maandag 10 maart, 10 00 uur
Stadhuis, Coolsingel 40, 1e klas trouwzaal

Wethouder Marco Florijn (werk, inkomen, zorg en bestuur) geeft het startsein voor de Week van het Geld in Rotterdam. Dit doet hij samen met samen met leerlingen van groep 8 van basisschool ‘Het Open Venster’. De leerlingen krijgen tijdens deze bijeenkomst de highlights uit de gastles ‘Bedenk goed wat je met je euro doet’ van Kredietbank Rotterdam (KBR) en zullen aan de hand van stellingen in debat gaan over onderwerpen als zakgeld, sparen en schulden. De Week van het Geld (10 tot en met 14 maart 2014) is een nationale projectweek voor het basisonderwijs. (Meer informatie bij: Saskia Rietvelt, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 12733405)

Early Coffee Debat: Duurzame binnenstad
Dinsdag 11 maart, 8.00 uur
Nationale-Nederlanden DE Café, Stationsplein

In het kader van de opening van Rotterdam Centraal is er een Early Coffee Debat. Wethouder Alexandra van Huffelen (duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte) neemt deel aan het debat over duurzaamheid. Vragen die aan de orde komen zijn: is duurzaamheid een ja-knikkers discussie? Moet de overheid zich minder bemoeien met duurzaamheid? Hoe duurzaam is de binnenstad? (Meer informatie bij: Anna Feiner, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 22049657)

Sleuteloverhandiging Renault ZOE’s
Dinsdag 11 maart, 10.45 uur
Europees Massagoed Overslagbedrijf, Missouriweg 25, Maasvlakte RT, Havennr 8010

Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) stapt over van het rijden op fossiele brandstof naar elektrisch rijden. EMO breidt het wagenpark uit met acht Renault ZOE’s. Op dinsdag 11 maart zullen de auto’s worden uitgeleverd aan het personeel. Wethouder Alexandra van Huffelen (duurzaamheid) overhandigt de sleutels. (Meer informatie bij: Anna Feiner, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 22049657)

Early Coffee Debat: Mobiliteit en Economie
Woensdag 12 maart, 8.00 uur
Nationale-Nederlanden DE Café, Stationsplein

In het kader van de opening van Rotterdam Centraal is er een Early Coffee Debat. Wethouder Jeannette Baljeu (haven, verkeer en regionale economie) gaat in debat met prof. Ir. Hans de Jonge, voorzitter van Vereniging Rotterdam Central District en hoogleraar Vastgoedbeheer en Ontwikkeling aan de TU Delft. (Meer informatie bij Maj-Britt van Raalte, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 12658813)

Start bouw extra kleedkamers RVV Blijdorp
Woensdag 12 maart, 13.00 uur, 
RVV Blijdorp, Energieweg 15

Wethouder Antoinette Laan (sport en recreatie, kunst en cultuur) legt samen met deelgemeenteportefeuillehouder Nils Berndsen de eerste steen voor de extra kleedkamers die bij RVV Blijdorp worden gebouwd. De jeugdafdeling van de vereniging maakte in drie jaar tijd een enorme groei door. Het aantal jeugdleden, zowel jongens als meisjes, groeide van 100 naar 300 leden. Er was dringend behoefte om het aantal kleedkamers uit te breiden van 4 naar 6. Later dit jaar wordt een semi-kunstgrasveld aangelegd om in de toegenomen trainingsbehoefte te voorzien. (Meer informatie bij: Marieke van Gruijthuijsen, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 13155120)

Tewaterlating eerste boomboei Dobberend Bos 
Woensdag 12 maart, 14.00 uur
Aqua Dock (RDM Campus)

Wethouder Alexandra van Huffelen (duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte) laat het prototype boomboei te water als onderdeel van het project Dobberend Bos van Mothership. Het prototype gaat een half jaar proefdobberen in het Aqua Dock op de RDM Campus. Tegelijkertijd vindt de kick off van het Aqua Dock (RDM Campus) plaats, als onderdeel van Stadshavens. (Meer informatie bij: Anna Feiner, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 22049657)

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst 'maritieme cluster'
Woensdag 12 maart, 14.00 uur 
STC, Lloydstraat 300

De gemeente Rotterdam en de gemeente Dordrecht slaan de handen ineen om de maritieme cluster in de regio verder te verenigen en internationaal te profileren. Het maritieme cluster is één van de paradepaardjes van de regionale economie en de gemeenten gaan er de komende jaren alles aan doen om de verdere ontwikkeling van het cluster optimaal te faciliteren. Samen met het maritieme bedrijfsleven (van maakindustrie tot zakelijke dienstverlening) en de kennisinstellingen wordt gewerkt aan o.a. marketing, acquisitie, innovatie, arbeidsmarkt en gewenste vestigingsplaatsvoorwaarden. Wethouder Jeannette Baljeu (haven, verkeer en regionale economie) en de Dordrechtse wethouder Jasper Mos ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst en gaan in gesprek met het maritieme bedrijfsleven over de betekenis van dit cluster voor de regio. (Meer informatie bij Maj-Britt van Raalte, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 12658813)

In gebruik nemen tillift Sportcentrum West
Woensdag 12 maart, 15.00 uur
Sportcentrum West, Spaansweg 4

Wethouder Antoinette Laan (sport en recreatie, kunst en cultuur) bij het in gebruik nemen van een tillift in Sportcentrum West. De gemeente vindt dat iedereen die wíl sporten, moet kúnnen sporten, ook als je een beperking hebt. Daarom heeft de gemeente besloten om € 3,2 miljoen te investeren om sportaccommodaties toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. De plaatsing van de tillift bij het zwembad in Sportcentrum West is daar het eerste praktijkvoorbeeld van. (Meer informatie bij: Marieke van Gruijthuijsen, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 13155120)

Urban Transformation Conference
Woensdag 12 maart, 12.15 uur
De Doelen

Ter gelegenheid van de officiële opening van Rotterdam Centraal vindt op 13 maart “The International Conference on Urban Transformation” plaats. Het thema van het congres is stedelijke transformatie; wereldwijde trends en lokale innovaties. Wethouder Hamit Karakus (wonen, ruimtelijke ordening, vastgoed en stedelijke economie / projectwethouder zuid) zal tijdens het congres de aanwezigen welkom heten met een openingsspeech. (Meer informatie bij: Edwin Cornelisse, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 10064779)

Landelijke studiedag Drank- en Horecawet
Donderdag 13 maart, 10.00 uur
Postillion Hotel Utrecht Bunnik, Kosterijland 8, Bunnik

Per 1 januari 2014 is de Drank en Horecawet opnieuw gewijzigd op twee punten. De leeftijdsgrens voor alcoholverkoop wordt verhoogd naar achttien jaar en gemeenten krijgen de verplichting voor 1 juli 2014 een preventie- en handhavingsplan vast te stellen. Twee veranderingen die duidelijke consequenties hebben voor gemeenten. Daarom organiseert het Trimbos-instituut een landelijke studiedag over het preventie- en handhavingsplan. Wethouder Hugo de Jonge (onderwijs, jeugd en gezin) opent deze studiedag met een speech. Meer informatie bij: Tjeerd Agema, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 51074786)

Opening Rotterdam Centraal door Koning Willem-Alexander
Donderdag 13 maart, 14.00 uur
Rotterdam Centraal, Stationsplein 1

Rotterdam heeft er blikvanger bij: Rotterdam Centraal. Het nieuwe station is niet alleen onderdeel van de grootste spoor- en stationsvernieuwing sinds het ontstaan van het Nederlandse spoor, 175 jaar geleden. Het is ook de entree geworden die past bij de bruisende stad die Rotterdam is. Rotterdam Centraal is het eerste station van een reeks grote treinstations die binnenkort in Nederland zullen worden geopend. Het station is gerealiseerd door samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Rotterdam, Stadsregio Rotterdam, ProRail en NS. De opening van Rotterdam Centraal wordt een bijzondere gebeurtenis met een Rotterdams tintje. Reizigers, Rotterdammers en andere bezoekers kunnen de opening vanuit de stationshal beleven. (Meer informatie bij Maj-Britt van Raalte, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 12658813). 

Aanmelden voor accreditatie uiterlijk maandag 10 maart 16.00 uur per e-mail bij huub.veeneman@prorail.nl onder vermelding van naam, medium en functie. Vanwege beperkte ruimte geldt bij grote belangstelling een beperkte toelatingsregeling. Meer informatie over de opening en de festiviteiten op 13,14,15 en 16 maart staat op www.rotterdam.nl/rotterdamcentraal

Challenge Sports viert 1000 maatschappelijke activiteiten
Donderdag 13 maart, 17.15 uur
Topsportcentrum, Van Zandvlietplein 20

Wethouder Antoinette Laan (sport en recreatie, kunst en cultuur) is bij de viering van 1000 maatschappelijke activiteiten van Challenge Sports (voorheen Rotterdam Basketball). In 2013 verzorgde Challenge Sports Rotterdam meer dan duizend uur basketbal in de stad. De basis voor dit unieke programma lag vooral op de Rotterdamse basisscholen, die konden intekenen voor een cyclus van vier instructielessen per groep. Er zijn daarnaast nog veel meer initiatieven van de grond gekomen. Ook startte de basketbalvereniging als eerste niet-voetbalclub met Playing for Success. (Meer informatie bij: Marieke van Gruijthuijsen, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 13155120)

Nieuwe gymzaal voor scholen in Hillesluis
Vrijdag 14 maart, 11.00 uur
Basisschool De Piramide, Slaghekstraat 5

Wethouder Antoinette Laan (sport en recreatie, kunst en cultuur) overhandigt het ontwerp voor een nieuwe gymzaal aan de leerlingen van basisschool De Piramide. Deze school zit in het traject om Lekker Fit! school te worden. Dankzij de nieuw te bouwen gymzaal kunnen zij in het nieuwe schooljaar ook echt toetreden tot het programma en mogen zij zich officieel Lekker Fit! noemen. Met het Rotterdam Lekker Fit! programma zet de gemeente zich in voor een gezond gewicht en voldoende beweging bij Rotterdamse kinderen van 0 tot 14 jaar. In Hillesluis is te weinig gymcapaciteit voor de (uitbreiding van) Lekker Fit! scholen. Met de komst van een nieuwe gymzaal bij De Piramide wordt dat opgelost. (Meer informatie bij: Marieke van Gruijthuijsen, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 13155120)

Primeur met gymvloer in Overschie
Vrijdag 14 maart, 10.00 uur
Gymzaal Pieterpostlaan 20

Wethouder Antoinette Laan (sport en recreatie, kunst en cultuur) overhandigt een certificaat voor een unieke gymvloer in Overschie. Rotterdam gebruikt al jaren sportvloeren die voor een belangrijk deel uit gerecycleerde producten, zoals autobanden bestaan. Deze sportvloeren gaan zo’n dertig jaar mee. In de gymzaal Pieter Postlaan ligt nu een “derdehands” sportvloer waarvan de onderlaag al eerder als sportvloer is gebruikt en die dus al ongeveer dertig jaar oud is. Rotterdam is de eerste in Europa (mogelijk zelfs de wereld) die op deze wijze een bijzonder duurzame vloer aanbrengt. Natuurlijk voldoet de vloer aan alle sporteisen. (Meer informatie bij: Marieke van Gruijthuijsen, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 13155120)

Intentieverklaring ‘Samenwerken in de buitenruimte’
Vrijdag 14 maart, 11.30 uur
Gerard Goosenflat, locatie van Humanitas-Alexander, Thomas Mannplaats 150

De komende jaren staat de gemeente Rotterdam voor een flinke onderhoudsopgave in de buitenruimte die ervoor zorgt dat het in onze stad prettig wonen blijft. Hiertoe bundelt de gemeente haar krachten met Evides Waterbedrijf en Stedin in de Rotterdamse wijken. Dit alles in samenspraak met inwoners, ondernemers en andere partners in de stad. Op 14 maart ondertekenen de gemeente, Evides en Stedin de intentieverklaring ‘Samenwerken in de buitenruimte’. Namens de gemeente tekent wethouder Alexandra van Huffelen (duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte). (Meer informatie bij: Anna Feiner, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 22049657)

“Met taal heb je een verhaal”
Vrijdag 14 maart, 14.00 uur
Leeszaal Rotterdam West, Rijnhoutplein 3

Taal speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van Rotterdammers. Een betere taalbeheersing maakt het mogelijk gezonder te leven, een rijker sociaal leven op te bouwen en vergroot de kansen op een baan en economische zelfredzaamheid. Dit zijn dan ook de uitgangspunten waarmee het toekomstige Rotterdamse taalbeleid in de komende maanden vorm moet krijgen. Betrokkenheid van verschillende maatschappelijke partijen is hierbij essentieel om tot een zo goed mogelijk verhaal te komen. Daarom wordt op 14 maart “Met taal heb je een verhaal” georganiseerd, een stedelijke bijeenkomst met als doel het onderwerp taal vanuit diverse invalshoeken te benaderen en gebruik te maken van de expertise en ideeën van alle deelnemers. Wethouder Korrie Louwes (arbeidsmarkt, hoger onderwijs, innovatie en participatie) opent de bijeenkomst. (Meer informatie bij: Maarten Molenbeek, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 22661917)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dag Excelsior
Vrijdag 14 maart, 17.15 uur
Excelsior, Woudestein

Vrijdag 14 maart organiseert Excelsior de jaarlijkse Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dag. Tijdens het programma, voorafgaand aan de wedstrijd tussen Excelsior en MVV, is er onder meer een interview met de wethouders Antoinette Laan (sport en recreatie, kunst en cultuur) en Korrie Louwes (arbeidsmarkt, hoger onderwijs, innovatie en participatie). Etienne Verhoeff, bekend als presentator van RTV Rijnmond, gaat met hen in gesprek over het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) door de voetbalclubs in Rotterdam. Verschillende partners van Stichting Excelsior4all tekenen een contract waarmee de stichting de komende jaren door kan gaan met maatschappelijke activiteiten. (Voor meer informatie over Stichting Excelsior4All kunt u contact opnemen met MVO-coördinator Niels Redert via info@excelsior4all.nl)


Noot voor de redactie:

De weekberichten worden ook gepubliceerd op rotterdam.nl/weekberichten

De weekberichten worden ook gepubliceerd op rotterdam.nl/weekberichten