Direct naar de content

Weekberichten in de periode 15 t/m 22 februari 2014

Launch app TimesUpp
Maandag 17 februari 2014, 14.30 uur
NHOW Hotel De Rotterdam, Wilhelminapier

De nieuwe gratis app TimesUpp vertelt automobilisten wanneer ze moeten vertrekken om op tijd op hun afspraak te zijn en rekent daarbij de real-time vertraging mee. Ze ontvangen een pushbericht wanneer het tijd is om te vertrekken, een automatische berekening van een snellere route op basis van TomTom Traffic data en alternatieve routes met bus, trein, fiets en te voet (en combinaties hiervan). TimesUpp is een van de zestien nieuwe anti-filediensten die nieuw zijn in Rotterdam en samen de Marktplaats voor Mobiliteit vormen, een initiatief van de Verkeersonderneming. Wethouder Jeannette Baljeu is de eerste die de app op haar Smartphone zal installeren. (Meer informatie bij: Maj-Britt van Raalte, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 12658813)

Zelfbeschikkingsrecht in alle levensfasen
Donderdag 20 februari, 9.00 uur
Ministerie van OCW. Rijnstraat 50, Den Haag

De ministers Bussemaker en Asscher organiseren donderdag 20 februari de expertmeeting ‘Zelfbeschikkingsrecht in alle levensfasen’. Een van de sprekers is wethouder Korrie Louwes. Zij vertelt over een recent onderzoek van het Verwey Jonker Instituut naar de positie van Hindostaanse meisjes en vrouwen. Ook gaat ze in op de pilot InZicht in Delfshaven die gericht is op het in beeld brengen van vrouwen die in gedwongen isolement leven. (Meer informatie bij: Maarten Molenbeek, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, 06 22661917)

Gay Destination Rotterdam
Donderdag 20 februari, 13.00 uur
Stadhuis, Coolsingel 40

De gaygemeenschap kan meer dan nu het geval is van economische betekenis zijn voor Rotterdam. Het innovatieve en ‘open minded’ karakter kan de stad tot een ‘place to be’ maken voor gays. Donderdag 20 februari worden ideeën geïnventariseerd voor een programma Rotterdam Gay Destination. Burgemeester Ahmed Aboutaleb en wethouder Korrie Louwes openen de werkconferentie om 13.00 uur in de Burgerzaal van het Stadhuis. (Meer informatie bij: Maarten Molenbeek, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, 06 22661917)

Apoyo a la Mujer
Zaterdag 22 februari, 11.00 uur
Verbraakstraat 23

De werkgroep ‘Apoyo a la Mujer’ van Stichting Nuestra Casa presenteert zaterdag 22 februari het initiatief ‘de kracht van de vrouw’ dat zich richt op Spaans sprekende vrouwen in Rotterdam. Ze doet dit in de Verbraakstraat 23 tijdens een feest met muziek, cultuur en hapjes. Wethouder Korrie Louwes is vanaf 11.00 uur van de partij. (Meer informatie bij: Maarten Molenbeek, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, 06 22661917)


Noot voor de redactie:

De weekberichten worden ook gepubliceerd op rotterdam.nl/weekberichten