Direct naar de content

Weekberichten 6 tot en met 13 februari

Werkbezoek aan basisschool Christophoor
Maandag 5 februari,
Basisschool Christophoor, de Schere 39

Op maandag 5 februari is wethouder Said Kasmi ( o.a. Onderwijs) aanwezig bij een werkbezoek van demissionair premier Rutte (Algemene Zaken) en demissionair minister Paul (Onderwijs) aan de basisschool Christophoor. In het kader van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid krijgen 35 basisscholen, waaronder de Christophoor, sinds het schooljaar 2019-2020 tien uur extra (verplichte) leertijd per week. Naast lessen over taal, rekenen en loopbaanoriëntatie, is er ook aandacht voor gezondheid, sport, cultuur, techniek etc. Deze vorm van dagprogrammering wordt ook aangeboden op zeven scholen voor voortgezet onderwijs (vo) sinds 2021-22 op Rotterdam-Zuid. Met Dagprogrammering wordt elke schooldag gewerkt aan het verbeteren van onderwijsresultaten, talentontwikkeling én de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen. Dit in het kader van het tegengaan van kansenongelijkheid. (Media die geïnteresseerd zijn in dit werkbezoek worden verzocht contact op te nemen met Paul Tissingh, bestuursvoorlichter wethouder Kasmi , tel. 06 – 220 475 25)

Jongerenhub De Focus
Dinsdag 6 februari, 16.00 – 17.00 uur
Oude Watering 324, IJsselmonde

Wethouder Faouzi Achbar (o.a. Samenleven) gaat op dinsdag 6 februari op bezoek bij jongerenhub De Focus van stichting SOL die zijn deuren recent heeft geopend. De jongerenhub is een plek voor jongeren om zich, onder begeleiding van wijkpartners en de gemeente Rotterdam, te ontwikkelen en te ontspannen. Met een jamsessie, opname van een podcast en ruimte om elkaar te ontmoeten is voor het bezoek een programma samengesteld waar een jongerenhub voor staat. (Meer informatie: Kristel van der Heiden, bestuursvoorlichter wethouder Achbar, tel. 06 – 287 417 94)

Netwerkbijeenkomst Bouwpower Rotterdam
Woensdag 7 februari, 15.00 – 17.00 uur
K.P. van der Mandelelaan 41-43

Op woensdag 7 februari neemt wethouder Chantal Zeegers (o.a. Bouwen) deel aan een bijeenkomst van Bouwpower Rotterdam, een netwerkbijeenkomst georganiseerd vanuit VNO/NCW, die zich vanuit de sector bouwen richt op samenwerking met de gemeente en op versnelling van de bouw. Tijdens deze bijeenkomst wordt een projectbezoek gebracht aan Brainpark. De gemeente zal hier tezamen met Bouwpower een presentatie geven. Doel van de bijeenkomst is hoe kunnen we van elkaar leren, hoe kan de samenwerking worden verbeterd en wat zijn de key-notes om de bouw te versnellen. (Meer informatie: Ekin Yazbahar-Sönmez, bestuursvoorlichter wethouder Zeegers, tel. 06 134 283 89)

Promoteam bezoekt zorgcomplex Rubroek
Donderdag 8 februari, 15.15 – 16.30 uur
Zorgcomplex Rubroek, Goudseplein 16 t/m 235

Op donderdag 8 februari bezoekt wethouder Natasha Mohamed-Hoesein (Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening en Taal) het promoteam dat op deze dag aanwezig is in zorgcomplex Rubroek. Voor Rotterdammers met een laag inkomen zijn er allerlei inkomensondersteunende regelingen beschikbaar. Veel Rotterdammers weten de regelingen te vinden, maar nog niet íedereen die in aanmerking komt voor een regeling vraagt deze ook daadwerkelijk aan. Het gaat hierbij vaak om mensen ouder dan 65 jaar. De promoteams gaan de wijken in om inkomensondersteunende regelingen onder de aandacht te brengen. Op dit moment zijn dat met name het AOW-tegoed, de energietoeslag en energieklussers. Naast het informeren helpt het promoteam bewoners ook bij het invullen van de aanvragen. (Meer informatie: Marije Romijn, bestuursvoorlichter wethouder Mohamed-Hoesein, tel. 06 413 165 24)

Opening tentoonstelling METRO 010  
Donderdag 8 februari, 16.00 uur
Centrale Bibliotheek

Wethouder Said Kasmi verricht op donderdag 8 februari de openingshandeling van het project METRO 010 in de hal van de Centrale Bibliotheek. De graphic novel METRO 010 neemt je mee op reis door de geschiedenis én richting de toekomst van de stad Rotterdam. In dit rijk geïllustreerde beeldverhaal volgt auteur Abdelkader Benali de sporen naar de stad zoals die nu is: via de Dam in de Rotte, Rotterdam als waterstad en later havenstad, het bombardement en de Wederopbouw. Het verhaal laat zien dat Rotterdam niet ontstaan is op één moment, door één persoon, maar werd gemaakt in de loop der eeuwen, door velen. Centraal in de expositie staan burgerschap en eigenaarschap over je eigen leefomgeving. Het project heeft een uitgebreide randprogrammering, ook op scholen, onder het motto ‘Als je een stad leert kennen ga je ervan houden, en waar je van houdt daar zorg je voor!’.  (Meer informatie: Paul Tissingh, bestuursvoorlichter wethouder Kasmi, tel. 06 – 220 475 25)