Direct naar de content

Weekberichten 3 tot en met 12 december

Symposium Wereldgehandicaptendag
Zondag 3 december, 10.00 – 14.00 uur
Hilton hotel, Weena 10

Op de Wereldgehandicaptendag organiseert Rotterdam Onbeperkt een symposium over inclusie van mensen met een beperking. Het symposium staat in het teken van het creëren van meer begrip en verbinding van mensen met én zonder beperking. Wethouder Faouzi Achbar (o.a. Welzijn en Samenleven) opent het symposium. Daarna volgt er een talkshow met de wethouder, oud-minister gehandicaptenzaken Rick Brink, influencer Robin Frings, Marianne Vorthoren van de VNG en host Funda Müjde. Ook zijn er inspirerende verhalenvertellers, een informatiemarkt en een stand-up comedy van Daan van der Hoeven. (Meer informatie: Kristel van der Heiden, bestuursvoorlichter wethouder Achbar, tel. 06 – 287 417 94)

Webinar Discriminatie van mensen met een beperking
Dinsdag 5 december, 14.00 – 15.00 uur

Wethouder Faouzi Achbar (o.a. Welzijn en Samenleven) is dinsdag 5 december een van de sprekers in een webinar van de VNG over discriminatie van mensen met een beperking, ook wel validisme genoemd. Tijdens het webinar gaat hij in gesprek met Rabin Baldewsingh (Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme) over o.a. de rol van gemeenten. In het Rotterdamse actieplan Samenleven in één stad wordt aandacht besteed aan de zorgen en vragen van mensen met een beperking. Uit de stadsgesprekken in aanloop naar dit plan kwam onder meer naar voren dat de gemeente kan werken aan meer begrip en bewustwording. De gemeente blijft over het tegengaan van validisme in gesprek met Rotterdammers. U kunt u hier aanmelden voor de webinar. (Meer informatie: Kristel van der Heiden, bestuursvoorlichter wethouder Achbar, tel. 06 – 287 417 94)

Start optoppen Klapwiek in Prinsenland
Woensdag 6 december, 12.00 uur
Nancy Zeelenbergsingel 301

Wethouder Ronald Buijt (Zorg, Ouderen en Jeugdzorg) onthult op woensdag 6 december samen met Dick Mol (SOR) en Job Dura (Dura Vermeer) het bouwbord voor de verbouwing van wooncomplex Klapwiek in Rotterdam Prinsenland. Het complex heeft nu nog 228 twee- en driekamerwoningen voor ouderen. Bovenop worden daar 44 sociale huurwoningen voor ouderen aan toegevoegd. De Klapwiek staat in een mooie rustige omgeving met goede voorzieningen in het wooncomplex en in de nabije omgeving. (Meer informatie: Theo Breimer, bestuursvoorlichter wethouder Buijt,
t.breimer@rotterdam.nl of 06 – 413 165 67)

Kick-off Yemma: cultuursensitief werken
Donderdag 7 december, vanaf 13.30 uur
Theater Zuidplein, Gooilandssingel 95

De gemeente Rotterdam organiseert in samenwerking met theatergezelschap WAT WE DOEN een reeks dialoogbijeenkomsten over het thema cultuursensitief werken. Deze bijeenkomsten worden voor zorg- en welzijnsmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers georganiseerd aan de hand de filmische theatervertelling Yemma. Op 7 december verzorgt Wethouder Faouzi Achbar (o.a. Welzijn en Samenleven) het openingswoord van de kick-off in Theater Zuidplein. Rotterdam is een diverse stad waar steeds meer ouderen wonen. 16% van de Rotterdammers is 65 jaar en ouder. De komende 15 jaar stijgt dat naar 18%. Ongeveer een derde van de ouderen heeft een migratieachtergrond. Het is belangrijk dat alle Rotterdammers zich gezien en erkend voelen, ongeacht hun culturele en religieuze achtergrond of seksuele geaardheid. En dat zij de ondersteuning die ze ontvangen als passend ervaren. (Meer informatie: Kristel van der Heiden, bestuursvoorlichter wethouder Achbar, tel. 06 – 28741794)

Havendebat Rotterdam
Donderdag 7 december, 14.00 uur
Villa Thalia, Kruiskade 31

Wethouder Robert Simons (o.a. Haven) neemt tijdens het Havendebat Rotterdam deel aan een debat over personeelstekort in de Haven. Het haven- en maritiem cluster is goed voor ruim een derde van onze regionale werkgelegenheid. Het havenindustrieel complex kampt met ongeveer 8.000 vacatures. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat de haven niet vastloopt. (Meer informatie: Michiel Groeneveld, plv bestuursvoorlichter wethouder Simons, 06 – 387 192 29).

Dag van de vrijwilliger
Donderdag 7 december
14.10 – 14.30 uur, foyer Theater Zuidplein, Gooilandsingel 95
15.00 – 15.30 uur, Huis van de Wijk De Nieuwe Gaffel, Gaffelstraat 63A

Donderdag 7 december is het de Nationale dag van de vrijwilliger. Wethouder Faouzi Achbar (o.a. Welzijn) ontvangt die middag enkele vrijwilligers die voor het theater Zuidplein werken. Hij spreekt zijn dank uit voor hun inzet en geeft een blijk van waardering voor hun betrokkenheid. Aansluitend opent de wethouder een fototentoonstelling in het huis van de wijk De Nieuwe Gaffel. Deze fototentoonstelling bestaat uit circa 159 portretten van vrijwilligers die zich bij allerlei initiatieven voor en ín het Oude Westen inzetten. Tevens worden er in Huizen van de Wijk door heel de stad op en rondom 7 december verschillende activiteiten voor vrijwilligers georganiseerd. (Meer informatie: Kristel van der Heiden, bestuursvoorlichter wethouder Achbar, tel. 06 – 287 417 94)

Start Werkcentrum Rijnmond
Donderdag 7 december, 16.00-17.30 uur
Winkelcentrum Zuidplein

Donderdag geeft wethouder Tim Versnel (o.a. Werk & Inkomen) het startsein voor het nieuwe Werkcentrum Rijnmond. Dit doet hij tijdens de bestuurlijke conferentie Arbeidsmarktregio Rijnmond. Vanaf vrijdag 8 december kunnen mensen de nieuwe locatie in het winkelcentrum Zuidplein bezoeken. In het Werkcentrum Rijnmond Zuidplein kunnen werkgevers, werknemers en werkzoekenden uit de hele regio terecht met al hun vragen over werk. Eén vaste plek waar 20 partners (zoals de gemeenten, UWV, MKB Rijnmond, uitzendbranche, onderwijsinstellingen,) uit de regio samenwerken aan een passende oplossing en mensen echt verder helpen. (Meer informatie: Sjan Clabbers, bestuursvoorlichter wethouder Versnel, tel, 06 – 144 296 84)

Herdenking en kranslegging bij Mariniersmonument
Vrijdag 8 december, 11.00 uur
Mariniersmonument, Oostplein

Op 8 december bestaat het Korps Mariniers 358 jaar. Traditiegetrouw is dit een dag van herdenken en vieren. Burgemeester Aboutaleb is bij de plechtigheid aanwezig. Samen met de brigade-generaal der Mariniers inspecteert hij de aangetreden gewapende macht en begroet het Korpsvaandel. Aansluitend legt de burgemeester een krans bij het monument namens het gemeentebestuur van Rotterdam. (Meer informatie: Lisette van Bale, tel. 06 – 283 627 17)

Opening groenblauw schoolplein de Klaver
Vrijdag 8 december, 14.45 uur
Klaverstraat 44, Carnisse

Basisschool de Klaver heeft een nieuw schoolplein. Saaie, grijze tegels hebben plaatsgemaakt voor een groene oase vol speel- en leerplekken. Deze groenblauwe speelpleinen zorgen ervoor dat schoolkinderen meer buiten zijn en meer bewegen. Dat is gezond én goed voor de leerprestaties. Bij hitte geeft het schoolplein verkoeling en schaduw, bij regen een betere afvoer van water en het zorgt ook voor meer plant- en diersoorten. Het vernieuwde plein bij De Klaver is mede mogelijk gemaakt door Rotterdam gaat voor groen en wordt vrijdagmiddag feestelijk geopend door burgemeester Aboutaleb. (Meer informatie: Lisette van Bale, tel. 06 – 283 627 17)

Ontsteken lichtjes stadhuiskerstboom
Vrijdag 8 december, 17.30 uur
Bordes, Coolsingel 40

Traditiegetrouw ontsteekt burgemeester Aboutaleb de kerstverlichting in de stadhuiskerstboom als start van het feestseizoen. Het kinderkerstkoor van ZangExpress verzorgt de muzikale omlijsting. Samen met Joris Lutz hebben de kinderen een feestelijk eindejaarslied gemaakt waarin ze iedereen vrede toewensen. Voorafgaand aan het ontsteken van de kerstverlichting speelt stadsbeiaardier Richard de Waardt kerstliederen op de carillonklokken van het stadhuis. (Meer informatie: Lisette van Bale, tel. 06 – 283 627 17)

Start bouw Tamboer Oost
Vrijdag 8 december, 16.00 tot 16.30 uur
Tamboerstraat/Boezemstraat

Op vrijdag 8 december verricht wethouder Chantal Zeegers (o.a. Bouwen) samen met Urias Santos Bakker ( woningcorporatie Havensteder ) en Mark Niersman (Niersman BV, de bouwer) de start van de bouw van Tamboer Oost, bestaande uit 51 sociale huurwoningen. Het project wordt gasloos gebouwd en krijgt energielabel A+++. Dit is zeer gunstig voor de energielasten van de toekomstige bewoners. Tussen het Schuttersveld en de Boezemstraat worden de komende jaren 51 sociale huurwoningen, 2 supermarkten en 84 vrije sector koop- en huurappartementen gebouwd. (Meer informatie: Ekin Yazbahar-Sönmez, bestuursvoorlichter wethouder Zeegers, tel. 06 – 134 283 89)

En verder…

Opent wethouder Faouzi Achbar op vrijdag 8 december (o.a. Welzijn) van 16.00 tot 16.30 uur de deuren van de jongerenhub in het speeltuingebouw ‘Jeugdveld’ in Charlois aan de Smitshoeksweg 17. Welzijnsorganisatie WMO Radar heeft samen met jongeren uit de buurt gezorgd voor de totstandkoming van deze jongerenhub. Een jongerenhub is een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, sporten, spelen, en een vraag kunnen stellen als ze het even niet meer weten of ergens mee zitten. Tijdens de opening is er aandacht voor gezond eten en doet de wethouder samen met de jongeren mee aan de activiteiten. (Meer informatie: Kristel van der Heiden, bestuursvoorlichter wethouder Achbar, tel. 06 – 287 417 94)