Direct naar de content

Weekberichten 27 november tm 3 december

VeloCittà Bike Share Conference
Woensdag 30 november 2016, 10.30 uur
De Doelen

Wethouder Langenberg (duurzaamheid en mobiliteit) spreekt de openingsspeech uit op de eerste “European Bike Sharing Conference”. De conferentie is het eind-evenement van het Europese VeloCittà project, waarin vijf Europese steden en operators hun bestaande deelfietssystemen proberen te verbeteren. De wethouder zal tevens een “Statement of Support for bike-sharing schemes in our communities” ondertekenen. De conferentie vindt plaats direct voorafgaand aan de jaarlijkse POLIS conferentie, waar Rotterdam gastheer van is. (Meer informatie bij Anna Feiner, woordvoerder wethouder Langenberg, tel. 06 – 22 04 96 57)

Aftrap campagne wetenschap & technologie op de basisschool
Woensdag 30 november 2016, 11.30 uur
Waalse School, Goudseweg 25

Wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs) bezoekt de Waalse School voor de aftrap van de campagne wetenschap & technologie (w&t). In 2020 is in Nederland w&t verplicht op iedere basisschool. Rotterdam stimuleert scholen om nu al te beginnen. Bèta technische kennis wordt steeds belangrijker en niet alleen in technische sectoren. Door ontwikkelingen op het gebied van milieu- en klimaatbescherming, zorgbehoefte, voedselproductie en energievoorziening zijn meer mensen nodig met w&t- vaardigheden. Kinderen worden enthousiast als zij zelf mogen experimenteren en oplossingen kunnen bedenken voor echte problemen. Leraren hebben een rol om die onderzoekende houding te stimuleren. W&t op de basisschool stimuleert dit onderzoekend en ontwerpend leren. (Meer informatie bij Axel Dees, woordvoerder wethouder De Jonge, telefoon 06 – 575 375 81)

Jaarlijkse POLIS conferentie 2016
Donderdag 1 december tot en met 2 december
De Doelen

Wethouder Langenberg (duurzaamheid en mobiliteit) zal op diverse momenten in het programma van de jaarlijkse POLIS conferentie te Rotterdam spreken, waaronder de openings- en slotspeech. De stad Rotterdam is in 2016 voorzitter van het Europese samenwerkingsverband van steden, POLIS. In die hoedanigheid treedt Rotterdam als gastheer op voor de jaarlijkse POLIS-conferentie, dit jaar met het thema: ‘The Air that we breathe: How to tackle the air quality challenge?'. (Meer informatie bij Anna Feiner, woordvoerder wethouder Langenberg, tel. 06 – 22 04 96 57)

Overhandiging RNE aan minister Kamp
Donderdag 1 december, 13.00 uur
Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag

Wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid en Economie) en zijn Haagse collega wethouder Ingrid van Engelshoven overhandigen aan minister Kamp de Roadmap Next Economy. Zij doen dit namens de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De Roadmap is het economische antwoord op de uitdagingen en kansen die de veranderende economie en samenleving ons brengen. Het geeft het MKB, de steden, de haven en de industrie een gezamenlijke focus bij de voorbereiding op de “Next Economy”. De diverse activiteiten die hieruit voortvloeien dragen niet alleen bij aan de economie, maar ook aan de afspraken die zijn gemaakt tijdens de COP in Parijs, zoals schone energie en energiebesparing. De Metropoolregio zoekt hierbij actief de samenwerking met het rijk en de EU. (Meer informatie bij Saskia Kooijman-Castelijns, woordvoerder wethouder Struijvenberg, telefoon 06 – 53 786 101)

Ontsteken lichtlijn Stadionweg
Donderdag 1 december, 17.00 uur
Sligro, Stadionweg 47

Wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid en Economie) is aanwezig om de komst van de lichtlijn op de Stadionweg te vieren en deze te openen. De onderscheidende lichtlijn dient als gebiedsprofilering en zorgt voor authenticiteit en eenduidigheid van het gebied. Het gebied is van oudsher een scheepswerfgebied en men is op zoek gegaan naar een beeldmerk dat dit weergaf. Dit is uiteindelijk de boeg van een schip geworden. Een variatie van diverse schepen en fregatten die de authenticiteit van het gebied weergeven. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Ondernemersvereniging Stadionweg (OVS). Alle ondernemers uit het gebied zijn uitgenodigd. (Meer informatie bij Saskia Kooijman-Castelijns, woordvoerder wethouder Struijvenberg, telefoon 06 – 53 786 101)


Noot voor de redactie: