Direct naar de content

Weekberichten 26 september tot en met 3 oktober

Overdekte fietsenstalling Kralingse Zoom
Woensdag 27 september, 10.00 – 10.30 uur
Metrostation Kralingse Zoom

Om de schaarse ruimte in onze binnenstad goed te verdelen en het verkeer goed te laten doorstromen is het belangrijk om de binnenstad autoluw te maken. Goede P+R-voorzieningen aan de rand van de stad, vaker fietsen en snel openbaar vervoer zijn het beste alternatief voor de auto. Wethouder Vincent Karremans (o.a. Mobiliteit) opent woensdag 27 september daarom een nieuwe fietsenstalling bij metrostation en P+R Kralingse Zoom. De stalling biedt ruimte voor 360 fietsen, is overdekt, gratis en bewaakt. Vanaf daar stap je zo vanuit je auto over op de metro of de (OV-)fiets naar hartje Rotterdam. (Meer informatie: Tristan van Rijn, bestuursvoorlichter wethouder Karremans, tel. 06 – 481 386 31)

Start EAIE-congres
Woensdag 27 september, 11.00 uur
AHOY

Op woensdag 27 september opent wethouder Kasmi (o.a. Onderwijs) het EAIE-congres met als thema ‘Çonnecting currents’. In samenwerking met de gemeente Rotterdam en vijf Rotterdamse Hoger onderwijsinstellingen (Erasmus Universiteit, Hogeschool Rotterdam, InHolland, Codarts en Thomas Moore Hogeschool) wordt de 33e Annual EAIE Conference & Exhibition georganiseerd in Rotterdam. Tijdens dit 4-daagse evenement komen zo’n 6000 deelnemers bij elkaar die actief zijn binnen het werkveld van internationalisering van het hoger onderwijs. Connecting currents ofwel ‘Verbind stromingen’ gaat over delen van inzichten en begrip krijgen voor het perspectief van een ander. Het is de diversiteit die verbindt en sterker maakt. Het EAIE-congres is de plek waar samenwerkingen worden gesmeed, kennis wordt uitgewisseld en initiatieven worden ontplooid om via onderwijs de wereld een betere plek te maken. (Meer informatie: Theo Breimer, plaatsvervangend bestuursvoorlichter wethouder Kasmi, tel. 06 – 413 165 67)

Straatactie Verkeersveiligheidsprikker
Woensdag 27 september, 11.30 – 12.00 uur
Markt Afrikaanderplein

Waar voelt u zich onveilig in het verkeer? Die vraag staat centraal in de Verkeersveiligheidsprikker. Via rotterdam.nl/prikker kunnen Rotterdammers maximaal 3 plekken aanwijzen die voor hen als onveilig voelt in het verkeer. De resultaten hiervan worden meegenomen in de aanpak van de 30 meest verkeersonveilige locaties in Rotterdam. Wethouder Vincent Karremans (o.a. Mobiliteit) gaat woensdag 27 september met Rotterdammers op de markt Afrikaanderplein in gesprek over de meest onveilige plekken in het verkeer. Voorbijgangers kunnen die plekken ‘prikken’ op de kaart. (Meer informatie: Tristan van Rijn, bestuursvoorlichter wethouder Karremans, tel. 06 – 481 386 31)

Fundraising Daniël Den Hoedbrug
Vrijdag 29 september, 9.30 – 11.00 uur
Familiehuis Daniel den Hoed, Karl Weisbardstraat 205

Al geruime tijd maakt de gemeente zich samen met Stichting Daniel den Hoed en KWF Kankerbestrijding hard voor de komst van de Daniel den Hoedbrug: een rechtstreekse verbinding tussen Familiehuis Daniel den Hoed in Little C en het Erasmus MC Kanker Instituut, waarmee patiënten en hun naasten snel bij elkaar kunnen zijn. De brug verbindt ook het Tuschinskipark en het Museumpark. Tijdens een feestelijke bijeenkomst geeft wethouder Karremans (o.a. Buitenruimte en Mobiliteit) vrijdag 29 september samen met KWF-directeur Johan van de Gronden en Willem den Hoed van de Stichting Daniel den Hoed een belangrijke update over de financiering van de brug. (Meer informatie: Tristan van Rijn, bestuursvoorlichter wethouder Karremans, tel. 06 – 481 386 31)

Opening Laan op Zuid na werkzaamheden Roseknoop
Maandag 2 oktober, 7.30 – 09.00 uur
Laan op Zuid/ Varkenoordseviaduct

Fase 2 van de werkzaamheden aan de Roseknoop (afsluiting Laan op Zuid en Varkenoordseviaduct) loopt op zijn eind: zo’n vier weken eerder dan gepland gaan beide wegen weer open voor autoverkeer en tram. Nog geen einde van de werkzaamheden aan de Rosknoop, maar wel een belangrijke mijlpaal voor de doorstroom van het verkeer op Zuid en de bereikbaarheid van o.a. De Kuip. Op maandag 2 oktober verricht wethouder Karremans (o.a. Buitenruimte en Mobiliteit) samen met o.a. RET-directeur Maurice Unck de officiële, feestelijke opening. (Meer informatie: Tristan van Rijn, bestuursvoorlichter wethouder Karremans, tel. 06 – 481 386 31)

Start bouw project Nieuw Kralingen
Vrijdag 29 september 15.30 tot 16.30 uur
Ingenieur P. Kosterlaan

Op vrijdag 29 september verricht wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen) de starthandeling voor de bouw van 103 koopwoningen voor het project Nieuw Kralingen. Hierbij is zeer veel aandacht voor duurzaamheid en natuurinclusiviteit. Sinds eind 2021 wordt er al gebouwd in de nieuwe woonbuurt met in totaal circa 800 woningen (van sociaal tot topsegment). Ook is er ruimte voor het bedrijfsleven. (Meer informatie: Ekin Yazbahar-Sönmez, bestuursvoorlichter wethouder Zeegers, tel. 06 – 134 283 89)

Storm op komst – zó hou je je voeten droog
Zaterdag 30 september, 11.00 uur
Noordereiland

Storm op Komst – zó houd je je voeten droog is de eerste editie van een festival voor Rotterdammers die buitendijks wonen, ongeveer 50.000. Burgemeester Aboutaleb opent het festival en maakt een wandeling met bewoners van het Noordereiland en het Entrepotgebied over het eiland. 1 oktober is het begin van het stormseizoen. Het operationeel hoogwaterteam van Stadsbeheer staat dan klaar om kades af te sluiten of auto’s weg te slepen. De gemeente heeft vanuit een wettelijke zorgplicht de taak over (de risico’s van) hoogwater te communiceren en bewoners handelingsperspectief te bieden. Door klimaatverandering en bodemdaling wordt zelfredzaamheid steeds belangrijker. Niet alle buitendijkse bewoners beseffen dit of weten wat zij samen als buurt kunnen doen. Het festival Storm op komst informeert hen hierover. (Meer informatie: Lisette van Bale, woordvoerder burgemeester Aboutaleb, tel. 06 – 283 627 17)