Direct naar de content

Weekberichten 20 september tot en met 28 september

Nieuw fysiek steunpunt voor vrijwilligerswerk in Charlois
Maandag 20 september 13.30 – 15.30 uur
Huis van de Wijk De Nieuwe Nachtegaal Mezenhof 1

Op maandag 20 september opent wethouder Michiel Grauss (o.a. informele zorg) een nieuw fysiek steunpunt voor vrijwilligerswerk in Huis van de Wijk De Nieuwe Nachtegaal in Charlois. Mensen die niet zo digitaal vaardig zijn krijgen er hulp bij het vinden van passend vrijwilligerswerk via het grootste digitale vrijwilligersplatform van Rotterdam: Zorgzaam010. (Meer informatie: Miriam Fianen, bestuursvoorlichter wethouder Michiel Grauss, tel. 06 – 531 487 55)

Start werkzaamheden Heindijk aardgasvrij
Dinsdag 21 september 16.00 – 17.00 uur
In de nabijheid van het Energiehuis Heindijk, Heindijk 350

Wethouder Bas Kurvers (o.a. energietransitie gebouwde omgeving) geeft op dinsdag 21 september het startsein voor de werkzaamheden in de wijk Heindijk waarbij de gemeente Rotterdam het riool vervangt en Vattenfall het warmtenet aanlegt. Heindijk gaat als eerste Rotterdamse wijk over op stadsverwarming om aardgasvrij te worden. Met de aanleg van het warmtenet zijn straks 358 woningen aardgasvrij. Door de werkzaamheden wordt de wijk groener met meer bomen en plantenstroken, de verkeerssituatie wordt veiliger en de wijk krijgt een kabelbaan zodat er meer gespeeld kan worden in de wijk. (Meer informatie: Mirjam Keunen, bestuursvoorlichter wethouder Kurvers, tel. 06 – 284 894 54)

Werken in de wijk het Oude Noorden
Woensdag 22 september 9.00 – 17.00 uur
Huis van de wijk Het Klooster

Wethouder Roos Vermeij (o.a. Wijken) werkt 1 dag per week in een Rotterdamse wijk. Zo geeft ze gevolg aan het raadsbesluit over de nieuwe wijkdemocratie, De Wijk aan Zet, en laat onder het motto ‘doen wat je belooft’ zien dat het college er meteen mee aan de slag gaat. Tijdens het werken in de wijk spreekt Vermeij met bewoners en ondernemers over het reilen en zeilen in de wijk en volgt ze de voortgang van De Wijk aan Zet in de praktijk. Deze week werkt Vermeij vanuit de Wijk het Oude Noorden. Ze brengt een bezoek aan het Glazen Huisje op het Pijnackerplein, maakt een wandeling in de wijk en bezoekt stichting Kinderparadijs de Meidoorn. Daarna brengt ze een bezoek aan Huis van de wijk Het Klooster. (Meer informatie: Tristan van Rijn, bestuursvoorlichter wethouder Vermeij, tel. 06 – 481 386 31)

Opening kindercampus Bloemhof
Vrijdag 24 september 14.30 – 15.30 uur
Bloemhof

Wethouder Richard Moti (o.a. Nationaal Programma Rotterdam Zuid) opent op vrijdag 24 september de Kindercampus in de wijk Bloemhof. In het gebied tussen de Putselaan, Putsebocht en Blazoenstraat – in de wijk Bloemhof – heeft de afgelopen jaren een fysieke herstructurering plaatsgevonden door de Gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam in samenwerking met de (toekomstige) gebruikers CBS De Sleutel, De Oranjeschool en SKAR. Het gebied dat nu nog ‘Kindercampus Bloemhof’ heet, dient een aantrekkelijke en veilige plek in de wijk Bloemhof te worden waar opgroeien, ontwikkelen, ontmoeten, ontdekken en ondernemen actief worden gestimuleerd. De gebiedsontwikkeling is onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Er is een naamwedstrijd bedacht waarbij de kinderen zijn uitgenodigd om een creatieve naam te bedenken voor deze locatie. Op de dag van de opening zal deze nieuwe naam bekend worden gemaakt door wethouder Moti. (Meer informatie: Monique de Jongh, bestuursvoorlichter wethouder Moti, tel. 06 – 825 177 42)

Dag van de Onmisbaren Rotterdam
Zaterdag 25 september 13.00 uur
Heijplaat, RDM campus (op het terrein aan het einde van de Rotterdamweg aan de Maas)

FNV organiseert een actiedag om mensen die werken in de zorg, het onderwijs, de schoonmaakbranche en vele anderen met cruciaal werk te ondersteunen. Tijdens de coronacrisis bleek hoe belangrijk zij zijn voor onze samenleving en gezondheid. Toch hebben zij vaak een laag loon, een hoge werkdruk en veel baanonzekerheid. Iedereen die vindt dat deze professionals meer respect en waardering verdienen, is uitgenodigd. Burgemeester Aboutaleb opent de dag, de burgemeesters Paul Depla (Breda) en Roel de Wever (Heerlen) zijn ook aanwezig. Burgemeester Sybrand Buma (Leeuwarden) sluit aan per videoverbinding. (Meer informatie: Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, tel. 06 – 512 663 15