Direct naar de content

Weekberichten 2 tot en met 8 oktober 2017

Ondertekening van de Green Deal Logistiek in de Bouw
Maandag 2 oktober, 15.30 uur
Ahoy

Maandag ondertekent wethouder Pex Langenberg (o.a. duurzaamheid) samen met tweeëntwintig partijen uit de bouwsector de Green Deal Bouwlogistiek. Marktpartijen, opdrachtgevers en kennisinstituten delen via deze deal hun kennis over bouwlogistiek over de gehele sector. De bouwsector is goed voor een derde van het aantal transportbewegingen in Nederland. Als de bouwlogistiek goed is georganiseerd, vermindert de verkeersdruk in stedelijk gebied, verbetert de verkeersdoorstroming op het wegennet, wordt bouwhinder voor de omgeving beperkt en de CO2-emissie verlaagd. Doel van de deal is om in 2020 de Bouwlogistiek 20 procent slimmer, efficiënter en duurzamer te maken. (Meer informatie bij Kim Harmsen, plv bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, tel. 06 – 41 54 99 95)

Opening Mare Forum Shipfinance
Dinsdag 3 oktober, 9.00 uur tot 9.30 uur
Mainport Hotel, Leuvehaven 77

Het Mare Forum Shipfinance 2017 is een van de belangrijkste conferenties in Nederland voor betrokkenen en belanghebbenden in de maritieme financiële dienstverlening. Wethouder Struijvenberg (werkgelegenheid en economie) opent de conferentie en zal de plannen en ambities van Rotterdam voor de maritieme sector toelichten. (Meer informatie bij Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Struijvenberg, tel. 06 – 537 861 01)

Eerdmans@Oude Noorden
Dinsdag 3 oktober, 19.30 uur
Huis van de Wijk Mozaïek, Schommelstraat 69

Wat leeft er bij bewoners in Oude Noorden? Dinsdagavond spreekt wethouder Joost Eerdmans (Veiligheid, Buitenruimte) met bewoners over de buitenruimte en de veiligheid in hun gebied. Wat is hun favoriete plek? Waar maken zij zich zorgen over? Wat kan beter? (Meer informatie bij: Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, tel. 06 – 512 66 315)

Onthulling Energieverdeelstation Lloydstraat Rotterdam
Dinsdag 3 oktober, 19.45 uur
Lloydstraat

Dinsdag onthult wethouder Pex Langenberg (o.a. cultuur) het kunstwerk (in "Dazzle Painting") van beeldend kunstenaar Jos Looise op het Energieverdeelstation (1000 m2) in de Lloydstraat. Tegelijkertijd wordt het lichtontwerp van Han Goan Lim voor de twee bomen in de Lloydstraat ontstoken. Het initiatief om iets met het onooglijke Energieverdeelstation te doen komt in 2011 van Jos Looise, die ook in de straat woont. Hij maakte verschillende ontwerpen en legde die voor aan de eigenaren van het gebouw: Tennet en Stedin. Vanaf 2015 sloten de gemeente, gebiedscommissie Delfshaven bewonersvereniging VBBL en lokale middenstanders zich bij het initiatief aan. Samen met hoofdsponsors Tennet en Stedin, de gemeente en het CBK brachten de wijkbewoners en bedrijven de benodigde 45.000 euro bij elkaar om het ontwerp van Jos Looise tot uitvoer brengen. (Meer informatie bij Kim Harmsen, plv bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, tel. 06 – 41 54 99 95)

Eindfeest Alliantie West-Kruiskade
Donderdag 5 oktober, 16.30 uur tot 17.30 uur
Tiendplein, voor het kantoor van de Alliantie West-Kruiskade aan de 1e Middellandstraat 16b

Het gaat goed met de West-Kruiskade. Tijd voor de Alliantie West-Kruiskade om het kantoor te sluiten en de straat weer aan de ‘eigenaren’ terug te geven. In 2009 is de Alliantie West-Kruiskade in het leven geroepen om de kwaliteit van deze bekende winkelstraat en de omliggende straten te verbeteren. De gemeente heeft daar samen met Woonstad, de ondernemersvereniging en de bewoners hard aan gewerkt. Nieuwe ondernemers zijn aangetrokken, de inrichting is aangepakt en er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de branchering. Na zes jaar pakken de ondernemers en bewoners van de West Kruiskade e.o. in goede harmonie de verantwoordelijkheid zelf weer op. Op 5 oktober vieren zij samen met wethouder Struijvenberg (werkgelegenheid en economie) en de Alliantie West-Kruiskade het succes op het Tiendplein. (Meer informatie bij Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Struijvenberg, tel. 06 – 537 861 01)

Aftrap nieuwe deelnemers Buzinezzclub
Woensdag 4 oktober 16.30-17.00 uur
Schiekadeblok, Schiekade 189, unit 108

Wethouder Maarten Struijvenberg (werkgelegenheid en economie) verwelkomt een nieuwe groep jongeren die deel gaat nemen aan de Buzinezzclub, een intensief coachingstraject voor gemotiveerde jongeren tussen de 17 en 30 jaar zonder werk op opleiding. Om de kansen op een goede toekomst voor deze jongeren te vergroten, biedt de Buzinezzclub een intensief trainingsprogramma aan en introduceert hen in een netwerk van ondernemers en professionals. Jongeren met een bijstandsuitkering kunnen kosteloos het halfjaar-programma volgen met dagelijkse trainingen, workshops en persoonlijke coaching. Doel is een baan of opleiding met perspectief, of zelfs de start van een eigen bedrijf. (Meer informatie bij: Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Struijvenberg, tel. 06 – 537 861 01)


Noot voor de redactie: