Direct naar de content

Weekberichten

23 t/m 30 november


Uithijsen het val van 'De Hef'
Zondag 23 november, 12.00 – 15.30 uur
Nassaukade nabij De Hef

Het groot onderhoud aan ‘De Hef’, ofwel de Koningshavenbrug, start zondag 23 november. ‘Het val’, het beweegbare middengedeelte van de brug, wordt dan uitgehesen en naar de Merwehaven gebracht. Wethouder Joost Eerdmans zal het val samen met belangstellenden feestelijk uitzwaaien. Het uithijsen van het val zal omstreeks 14.30 uur plaatsvinden, dit is afhankelijk van het tij. (Meer informatie bij: Fred Marree, Communicatie Stadsbeheer, 06 -2966562 of fwa.marree@rotterdam.nl)

Congres inclusief ondernemen
Maandag 24 november, 15.30 uur
Albeda college Rotterdam, Rosestraat 1101-1113

Wethouder Maarten Struijvenberg spreekt maandag 24 november tijdens het congres inclusief ondernemen. Dit congres gaat over de invoering van de Participatiewet. De Participatiewet vraagt bedrijven om mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt op te nemen in hun bedrijf. Over de voorwaarden waaronder dat kan, wordt landelijk onderhandeld. VNO-NCW Rotterdam, Accenture en De Normaalste Zaak nemen het initiatief om kennis te delen met de leden en bedrijven en op die manier een bijdrage te leveren. (Meer informatie bij: Maarten Molenbeek, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 –22661917)

Uitreiking K.P. van der Mandelepenning en Rotterdamse Ondernemersprijs 2014
Maandag 24 november, 19.00 uur
Beurs-WTC

Maandagavond reikt burgemeester Ahmed Aboutaleb de K.P. van der Mandelepenning uit aan Frans J. Lavooij. De penning staat symbool voor verantwoordelijk ondernemerschap. “U bent het als ondernemer aan uw stand verplicht om buiten de grenzen van uw bedrijf te kijken en uw fantasie te gebruiken ten dienste van de samenleving", was één van de gevleugelde uitspraken van Karel Paul van der Mandele (1880 – 1975). Daarna maakt burgemeester Aboutaleb bekend wie van de drie genomineerden de Rotterdamse Ondernemersprijs krijgt: Funk-e (uitleg animaties), de Nederlandse Energie Maatschappij of Verwey Vastgoed. Presentatie is in handen van Jan Dirk Stouten. (Meer informatie bij: Lennart de Jong, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam,
tel. 06 – 53284813)

The Big Day
Dinsdag 25 november , 9.00 uur
WTC, Coolsingel

Wethouder Hugo de Jonge opent op dinsdag 25 november het evenement The Big Day. Dit is één van de projecten die de gemeenten ondersteunt vanuit de subsidieregeling aanpak en werkloosheid. Kern van The Big Day is dat er meer dan zeshonderd jongeren bij meer dan driehonderd bedrijven in het centrum van Rotterdam op deze dag een korte stage lopen. Doel is om het bedrijfsleven warm te maken om jongeren stageplaatsen te bieden en om jongeren vertrouwd te maken met het werken bij de werkgevers in Rotterdam. (Meer informatie bij: Tjeerd Agema, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 51074786)

Binnenstadssymposium
Dinsdag 25 november, 18.00- 20.00 uur
Café-restaurant Staal, Beursplein 33

Dinsdag 25 november zijn de wethouders Joost Eerdmans, Adriaan Visser en Maarten Struijvenberg aanwezig bij het Binnenstadssymposium 2014: De kracht van de Rotterdamse Binnenstad. Naast een korte terugblik op de resultaten van het afgelopen jaar staat tijdens het symposium vooral het langer verblijven in de Binnenstad centraal. Bezoekers aan het symposium wordt de mogelijkheid geboden om een pitch te geven van hun initiatief waarmee de Binnenstad nog aantrekkelijker wordt. (Meer informatie bij: Hanneke Burggraaff, Communicatie gemeente Rotterdam, tel 06 – 51219629. U kunt zich aanmelden voor het symposium door een e-mail te sturen naar bureaubinnenstadso@rotterdam.nl)

Glasbaktour
Woensdag 26 november, 12.30 uur
Eudokiaplein 12

Begin november is door Nedvang een landelijke campagne om glasinzameling te stimuleren gestart. Nedvang is opgericht voor en door producenten en importeurs die verpakte producten op de markt brengen. Ook in Rotterdam zal speciale aandacht worden gevraagd voor het scheiden van glas. Wethouder Joost Eerdmans trapt samen met kinderen uit de buurt de glasbaktour af op het Eudokiaplein. Op 12 locaties worden tassen uitgedeeld en wordt voorlichting gegeven. Deze campagne sluit aan bij de Rotterdamse boodschap: Glas in de bak? Dat doe je goed! (Meer informatie bij: Maj-Britt van Raalte, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 12658813)

Theatervoorstelling schuldenproblematiek onder jongeren
Donderdag 27 november, 18.15 uur
Wijkaccommodatie de ‘nieuwe banier’, Banierstraat 1,

Wethouder Maarten Struijvenberg neemt donderdag 27 november deel aan een talkshow na afloop van een theatervoorstelling over schuldenproblematiek onder jongeren. (Meer informatie bij: Maarten Molenbeek, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, 06 – 22661917)

Landelijke manifestatie Hitte in de Delta
Vrijdag 28 november, 13.00 uur
Amsterdam, Tolhuistuin

Wethouder Pex Langenberg spreekt tijdens de nationale manifestatie Hitte in de Delta. De zesde editie van de landelijke manifestatie Hitte in de Delta van Architectuur Lokaal gaat over publiek opdrachtgeverschap en ontwerp in een veranderd klimaat. (Meer informatie bij: Anna Feiner, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 22049657)

Stadsmakerscongres
Vrijdag 28 november, 17.00 uur
Fenixloodsen, Veerlaan 9-13

Wethouder Ronald Schneider wordt tijdens het Stadsmakerscongres geïnterviewd. De wethouder geeft zijn visie op de ontwikkelingen van de stad. Hij gaat specifiek in op opkomende spelers, strategische projecten en leren door doen. (Meer informatie bij: Edwin Cornelisse, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 10064779)

En verder…

slaat wethouder Ronald Schneider op vrijdag 28 november om 13.30 uur de eerste paal voor het project Hollands Goed van Bouwfonds in Nesselande. Dit project bestaat uit 17 eengezinswoningen. (Meer informatie bij: Edwin Cornelisse, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 10064779)

neemt burgemeester Ahmed Aboutaleb op vrijdag 28 november om 14.15 uur samen met burgemeester Cor Lamers de Historische Atlas Schiedam in ontvangst in de Grote Kerk, Lange Kerkstraat in Schiedam. Het boek laat de ontwikkeling van de stad van vis, schepen en jenever zien aan de hand van historische plattegronden, tekeningen, foto’s en schilderijen.(Meer informatie bij: Lennart de Jong, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 53284813)

reikt burgemeester Ahmed Aboutaleb de Josephine Nefkens prijs uit op vrijdag 28 november om 16.00 uur in de Burgerzaal van het stadhuis. De prijs wordt één keer in de drie jaar uitgereikt aan een wetenschapper in het Nederlandse taalgebied die excellent onderzoek heeft gedaan naar kanker. Aan de prijs is een bedrag van € 100.000,- verbonden voor onderzoek. (Meer informatie bij: Lennart de Jong, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 53284813)


Noot voor de redactie:

De weekberichten worden ook gepubliceerd op rotterdam.nl/weekberichten