Direct naar de content

Weekberichten 16 tot en met 26 maart

NLdoet in Rotterdam
Zaterdag 16 maart, 13.00-13.30 uur
Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15

Op zaterdag 16 maart bezoekt wethouder Faouzi Achbar (o.a. Welzijn) verpleeghuis Pniël tijdens NLdoet. NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van ons land, jaarlijks georganiseerd door het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds laat met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn en zet hiermee vrijwilligerswerk in de spotlights. Voor veel mensen betekent meedoen met NLdoet een eerste kennismaking met vrijwilligerswerk. Op 16 maart staat er tijdens de lunch een patatkraam voor de bewoners en cliënten klaar. Wethouder Achbar helpt bij deze activiteit. (Meer informatie: Kim Hooning, plv. bestuursvoorlichter wethouder Achbar, 06 – 222 126 10)

Werkbezoek Team Toekomst
Maandag 18 maart, 16.00 – 17.00 uur
Hooidrift 68

Wethouder Tim Versnel brengt een bezoek aan Team Toekomst naar aanleiding van de gehonoreerde cofinanciering uit het Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds (RAP). Het RAP is een fonds dat zich richt op vermindering van personeelstekorten in de cruciale sectoren en meer participatie in de arbeidsmarktregio Rijnmond. Team Toekomst richt zich op mensen die gedurende langere tijd niet actief zijn geweest op de arbeidsmarkt en helpt ze bij het weer terugkeren naar het arbeidscircuit. Ze helpen ouders bij het vinden van werk op fietsafstand van Delfshaven. Deelnemers worden naast hulp bij het vinden en behouden van werk ook ondersteund in het verkrijgen van de benodigde vaardigheden of scholing. (Meer informatie: Sjan Clabbers, bestuursvoorlichter wethouder Tim Versnel, tel. 06 – 144 296 84)

Werkbezoek Belgie
Woensdag 20 maart tot en met donderdag 21 maart
EGG Brussel, Rue Bara 175/ Stadhuis, Botermarkt 1 Gent

Van 20 tot 21 maart is burgemeester Aboutaleb op werkbezoek in België. Woensdag 20 maart neemt hij in Brussel deel aan de driejaarlijkse veiligheidsconferentie van het European Forum for Urban Security (EFUS). Tijdens de opening van de conferentie spreekt hij de plenaire vergadering toe bij het thema “Global drug trafficking, local impacts and responses”. Op donderdag 21 maart is hij in Gent bij de jaarvergadering van het Eurocities netwerk. (Meer informatie: Lisette van Bale, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, tel. 06 –283 627 17)

Werkbezoek CS Staal
Woensdag 20 maart, 14.30 – 15.30 uur
Capelleweg 70, Oude-Tonge

Circulair Sociaal Staal (CS Staal) is een bedrijf dat zich richt op het Circulair en Sociaal produceren en assembleren van afval-inzamelsystemen. Wethouder Tim Versnel brengt een bezoek aan CS Staal naar aanleiding van de gehonoreerde cofinanciering uit het Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds (RAP). Door een nieuw systeem, dat theoretische kennis omzet naar beeldmateriaal, en de juiste begeleiding op de werkvloer kunnen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een erkend diploma halen en een sterkere positie op de arbeidsmarkt vergaren. (Meer informatie: Sjan Clabbers, bestuursvoorlichter wethouder Tim Versnel, tel. 06 – 144 296 84)

Werkbezoek ECHT Onderwijs
Woensdag 20 maart, 16.30 – 17.30 uur
LMC Experience College, Spaanseweg 101

Het programma Talent van Buiten maakt het mogelijk voor mensen van buiten het onderwijs om zich te laten omscholen tot docent het voortgezet onderwijs. Aan iedere zij-instromer wordt een talentmanager gekoppeld die professionele en onderwijskundige begeleiding biedt. Binnen deze begeleiding is er speciaal aandacht voor aspecten die bij reguliere zij instroom kunnen zorgen voor ongewenste uitval, zoals: onbekendheid binnen het onderwijssysteem, het gevoel er alleen voor te staan ‘als vreemde eend in de bijt’, het ervaren van een hoge werkdruk door de combinatie van werken en leren, en een gebrek aan kennis van effectief leerkrachtgedrag vanaf de start. Wethouder Tim Versnel brengt een bezoek aan ECHT Onderwijs naar aanleiding van de gehonoreerde cofinanciering uit het Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds (RAP).
(Meer informatie: Sjan Clabbers, bestuursvoorlichter wethouder Tim Versnel, tel. 06 – 144 296 84)

Start vergroening Driehoeksplein
Donderdag 21 maart, 9.00 – 9.30 uur
Hoek Rösener Manzstraat/ Van Duylstraat, BoTu

Wethouder Vincent Karremans (o.a. Buitenruimte) plant de eerste boom en geeft daarmee het startschot voor het grote vergroeningsproject op het Driehoeksplein. Het stenige plein van 5.000 m2 in Bospolder-Tussendijken krijgt een flinke metamorfose: 2.500 m2 groen, 25 bomen, een waterberging, drie speelplekken en een voetbalveld met een buitenlokaal voor de nabijgelegen Valentijnschool. De school krijgt een groen dak met zonnepanelen. Het project is een mooi voorbeeld van de ambitie van het college om 20 hectare meer groen in de stad te creëren en Rotterdam beter bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals hittestress en overtollige regenval. Op 21 maart maakt wethouder Karremans ook de laatste tussenstand uit de Groenagenda 2023-2026 bekend. (Meer informatie: Tristan van Rijn, bestuursvoorlichter wethouder Karremans, tel. 06 – 481 386 31)

Symposium Iedereen is Kunstenaar
Vrijdag 22 maart, 13.30 tot 17.30 uur
Aanwezigheid wethouder 14.00 tot 15.00 uur
SKVR Hillevliet, Hillevliet 90

De ervaringen van een jaar hybride kunstworkshops worden besproken tijdens het symposium: “Iedereen is kunstenaar”. Wethouder Ronald Buijt (Zorg, ouderen en jeugdzorg) opent het symposium. De SKVR en Aafje boden een jaar lang hybride kunstworkshops aan waarbij een cursusleider met een groepje ouderen schilderijen of tekeningen maakten. De cursus was ook via het internet te volgen, waardoor er soms wel 60 ouderen meededen aan een tekencursus. Naast online zijn de cursussen inmiddels al op 17 locaties in de stad te volgen. (Meer informatie: Theo Breimer, bestuursvoorlichter wethouder Buijt, tel. 06 413 165 67)

Bezoek aan historisch Hoogvliet
Vrijdag 22 maart, 15.30-16.45 uur
Achterweg 10, Hoogvliet

Op vrijdag 22 maart brengt wethouder Robert Simons (Haven, Economie, Horeca en Bestuur) een bezoek aan historisch Hoogvliet. Samen met Hans van der Boom (voorzitter Genootschap Historisch Hoogvliet), een beeldend kunstenaar en een bewoner maakt de wethouder een wandeling door het gebied. Het bezoek vangt aan in de hervormde kerk met een klein geschiedenisverhaal. Onderweg loopt het gezelschap o.a. langs het atelier van kunstenaar Anthon Hoornweg, de oude begraafplaats en door de dorpsstraat. (Meer informatie: Leon Stooker, bestuursvoorlichter wethouder Simons, tel. 06 – 423 104 86)