Direct naar de content

Weekberichten 13 tot en met 19 april 2015

Samen naar de top
Maandag 13 april, 14.00 uur
Klimcentrum Fun Forest Rotterdam, Langepad 71, Kralingse Bos

Op maandag 13 april neemt wethouder Maarten Struijvenberg deel aan het seminar Ondernemers en Overheid klimmen samen naar de top. Hierin worden de succesfactoren en de hindernissen besproken die de relatie tussen sociaal ondernemers en gemeentelijke overheid markeren. Ondernemers, politici en ambtenaren gaan met elkaar in debat. (Meer informatie bij: Maarten Molenbeek, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, 06 – 22661917)

Retail 010
Dinsdag 14 april, 18.30 uur
De Rotterdam, 22e etage

Retail 010 is een netwerkbijeenkomst voor alle besturen van de ondernemingsverenigingen uit heel Rotterdam. Wethouder Maarten Struijvenberg opent de netwerkbijeenkomst Retail 010 die dinsdag 14 april plaats vindt in De Rotterdam aan de Wilhelminakade 179.(Meer informatie bij: Maarten Molenbeek, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, 06 – 22661917)

Opening Taaltuin
Woensdag 15 april, 14.00 uur
Spartaparkje aan de Spaansebocht

Woensdag opent burgemeester Aboutaleb de eerste Taaltuin van Nederland, waar kinderen spelenderwijs hun taalvaardigheid kunnen oefenen. De Taaltuin is een idee van Fenneke Hordijk, beeldend kunstenaar en neerlandicus. Zij ontwierp speelobjecten gericht op taalstimulering. Minder taalvaardige kinderen kunnen spelenderwijs buiten oefenen wat ze op school leren. In Spangen (Spartapark), waar veel kinderen tweetalig opgroeien, is dit project een welkome aanvulling op het spelenderwijs leren. Ook is de Taaltuin een ontmoetingsplek in de wijk. Burgemeester gaat samen met de buurtkinderen de Taaltuin officieel openen. (Meer informatie bij: Lennart de Jong, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 53284813)

Landelijke aftrap textielcampagne Leger des Heils
Woensdag 15 april, 14.45 uur
Binnenrotte, op het plein tussen de bibliotheek en de Markthal

Het Leger des Heils start op 15 april de landelijke campagne met de aansprekende titel: Het leger kan de kleren krijgen! Vanwege de goede samenwerking wordt de aftrap in Rotterdam gedaan in de vorm van een ludieke actie. Op de Binnenrotte hangt een grote waslijn met stukken textiel. Wethouder Joost Eerdmans verzorgt de aftrap van deze campagne. De aftrap sluit aan op de gemeentelijke campagne ‘Dat Doe je Goed!’. Met deze campagne vraagt de gemeente extra aandacht voor het scheiden van afval en het hergebruik van materialen. (Meer informatie bij: Maj-Britt van Raalte, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 12658813)

Opzoomer Mee Koffie met Taaldoos
Woensdag 15 april, 16.00 uur
Schiedamsedijk 55a

Op woensdag 15 april reikt wethouder Ronald Schneider de Koffie met Taaldoos van Opzoomer Mee uit aan een bewoner uit Rotterdam. De doos is ontwikkeld om de drempel voor Rotterdammers zo laag mogelijk te maken om buren te helpen met het oefenen van Nederlands. Een bewoner nodigt vijf buren uit om kennis te maken met elkaar. In de doos zitten benodigdheden om drie conversatiebijeenkomsten te organiseren en zo ontstaat er wellicht een permanente conversatiegroep. (Meer informatie bij: Edwin Cornelisse, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 –10064779)

Feestelijke opening Middin
Donderdag 16 april,14.00 uur
Hanrathstraat 42a, Rotterdam

Op donderdag 16 april opent wethouder Hugo de Jonge de woonlocatie Middin. Deze stichting biedt zorg, begeleiding, behandeling en diensten aan mensen met een (meervoudige) beperking, om zo hun eigen ontwikkeling te bevorderen en deel te kunnen nemen aan de samenleving. (Meer informatie bij: Tjeerd Agema, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 51074786)

BBL informatie markt
Donderdag 16 april, 16.00 uur
Albeda College, Rosestraat 1101 Rotterdam

Vanuit het LeerWerkLoket Rijnmond wordt samen met het Albeda College en het Zadkine een BBL informatie middag georganiseerd. BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Tijdens deze markt worden er verschillende pleinen ingericht waar ook bedrijven aanwezig zijn om jongeren te informeren en mogelijk een baan aan te bieden. Deze bijeenkomst wordt één keer per jaar georganiseerd. Wethouder Maarten Struijvenberg presenteert en lanceert dan de nieuwe flyer. (Meer informatie bij: Tjeerd Agema, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 51074786).

Collegetour Basisschool Willem van Oranje
Vrijdag 17 april,10.00 uur
Croesinckstraat 36, Hillesluis

De collegetour van Basisschool Willem van Oranje en De Savornin Lohmanschool is een terugkerend evenement voor leerlingen voor groep zeven en acht. Dit keer is wethouder Hugo de Jonge uitgenodigd voor de collegetour, hij gaat vertellen hoe hij zijn baan ervaart. Eerder waren Epke Zonderland en Jandino Asporaat te gast. (Meer informatie bij: Tjeerd Agema, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 51074786)

Opening Varkenoordsepark
Zaterdag 18 april, 14.00 uur
Varkenoordsepark, ter hoogte van de Beijerlandsestraat

Zaterdag 19 april verricht burgemeester Ahmed Aboutaleb de officiële opening van het Varkenoordsepark. Hij wordt in De Beukelaar aan de West-Varkenoordseweg 95 welkom geheten door de voorzitter van de gebiedscommissie Feijenoord, Nel Noël en de Parkgroep. De Parkgroep is een groep van bewoners en wijkorganisaties die zich vanaf 2010-2011 sterk hebben gemaakt voor het Varkenoordsepark in Hillesluis. Tijdens een stuurgroep Veilig in de wijk heeft burgemeester Aboutaleb deze actieve bewoners een hart onder de riem gestoken en aangemoedigd door te gaan met dit initiatief. Hun inzet en volharding werpen nu hun vruchten af. De groenstrook langs de wijk is nu een park voor de bewoners, waar veel aandacht is voor gezondheid, bewegen en spelen. Dit deel is nog maar het begin. Er wordt gewerkt aan een programmering van activiteiten, waarvoor nog sponsors worden gezocht. (Meer informatie bij: Lennart de Jong, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 53284813)

Herdenking Jom HaSjoa
Zondag 19 april, 19.00 uur
Arminiuskerk, Westersingel

Zondag 19 april spreekt burgemeester Ahmed Aboutaleb tijdens Jom HaSjoa in de Arminiuskerk. Op Jom Hasjoa staat men stil bij de mensen die tijdens het nazi regime zijn vermoord en bij de invloed van de sjoa op het joodse volk. In de Arminiuskerk worden de 15.000 Joodse Rotterdammers herdacht die via Loods 24 naar Westerbork zijn getransporteerd en daarvandaan naar de concentratiekampen van nazi-Duitsland waar zij bijna allemaal vermoord zijn. (Meer informatie bij: Lennart de Jong, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 53284813)


Noot voor de redactie: