Direct naar de content

Weekberichten 13 juli tot en met 20 juli

Eindviering Coronapower
Dinsdag 13 juli 18.00-18.30 uur
Skateland, Piekstraat 45

Zo’n 100 jongeren die door de coronacrisis thuis kwamen te zitten en weinig perspectief hadden sluiten deze avond het coronapower-traject feestelijk af. In dit traject dat 4-8 weken duurde hebben zij onder meer trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en cultuursensitiviteit gevolgd en vrijwilligerswerk gedaan in het kader van maatschappelijke diensttijd. Wethouder Michiel Grauss (o.a. Armoedebestrijding) spreekt deze avond vijftien tot vijfentwintig jongeren toe en reikt een feestelijke verrassende beloning uit. (Meer informatie: Miriam Fianen, bestuursvoorlichter wethouder Grauss, tel. 06 – 531 4875 50)

Werken in de wijk: Hoogvliet
Woensdag 14 juli 09:00 – 13:00 uur
Gebiedskantoor De Cloese, Cloese 200

Wethouder Roos Vermeij (o.a. Wijken) werkt 1 keer per week vanuit een Rotterdamse wijk. Zo geeft ze gevolg aan het raadsbesluit over de nieuwe wijkdemocratie, De Wijk aan Zet, en laat onder het motto ‘doen wat je belooft’ zien dat het college er meteen mee aan de slag gaat. Tijdens het werken in de wijk spreekt Vermeij met bewoners en ondernemers over het reilen en zeilen in de wijk en volgt ze de voortgang van De Wijk aan Zet in de praktijk. Op 7 juli werkt Vermeij vanuit gebiedskantoor De Cloese in Hoogvliet. (Meer informatie: Tristan van Rijn, bestuursvoorlichter wethouder Vermeij, tel. 06 – 481 386 31)

Opening speeltuin in Park de Nieuwe Plantage
Woensdag 14 juli, 15.30uur
Park de Nieuwe Plantage, Rotterdam

Woensdag 14 juli 2021 opent wethouder Wijbenga (o.a. buitenruimte) de vernieuwde speeltuin in Park de Nieuwe Plantage in Kralingen-West. Dit project kan toegevoegd worden aan het rijtje ‘Wijkverrijkers’ dat tot nu toe is gerealiseerd. Wensen en initiatieven van bewoners en ondernemers waarvoor de gemeente extra geld beschikbaar stelt, om de leefomgeving te vergroenen en een plek te maken waar het fijn is om te zijn. Het ontwerp voor de nieuwe speeltuin is gemaakt met de inbreng van vele kinderen uit de buurt en de bewoners bij de speeltuin. Het past ook bij de wens van de gemeente om meer natuurlijke en groene speelplekken te maken. (Meer informatie: Lisette van Bale, bestuursvoorlichter wethouder Wijbenga, tel. 06 – 283 62 717)

Start campagne aanpak seksuele straatintimidatie
Woensdag 14 juli, 17.00uur
Kruisplein, Rotterdam

Woensdag 14 juli onthult wethouder Wijbenga de nieuwe bewustwordingscampagne in de aanpak tegen seksuele straatintimidatie. Studenten van de Fotovakschool Rotterdam hebben voor hun studie foto’s gemaakt van jonge vrouwen die slachtoffer zijn geworden van seksuele straatintimidatie en daarbij hun verhaal opgetekend. De gemeente Rotterdam heeft de tentoonstelling die uit deze foto’s is samengesteld ondersteund vanuit de aanpak seksuele straatintimidatie. De tentoonstelling is vanaf 14 juli achtereenvolgens op drie verschillende locaties in Rotterdam te zien.

Kruisplein, 3012 CC Rotterdam van 12 juli 2021 t/m 2 augustus 2021;
Zeekant, 3151 HW Hoek van Holland van 2 augustus 2021 t/m 23 augustus 2021;
Zuidplein, 3083 CX Rotterdam van 23 augustus 2021 t/m 13 september 2021.

(Meer informatie: Lisette van Bale, bestuursvoorlichter wethouder Wijbenga, tel. 06 – 283 62 717)

Overhandiging De Koop Lokaal Booster
Vrijdag 16 juli 2021
13:30 – 14:00 uur
Stadhuis

Wethouder Roos Vermeij (o.a. Economie) neemt een exemplaar van De Koop Lokaal Booster in ontvangst. Dit boek van Social Trade Organisation STRO beschrijft hoe gemeenten hun lokale economie en het MKB na de coronacrisis kunnen versterken door samen met bedrijven, ondernemers, bewoners en banken een lokaal betaalnetwerk in het leven te roepen. Het boek wordt overhandigd door Pieter van Klaveren, voorzitter van MKB Rotterdam-Rijnmond. (Meer informatie: Tristan van Rijn, bestuursvoorlichter wethouder Vermeij, tel. 06 – 481 386 31)