Direct naar de content

Weekberichten 12 tot en met 19 maart

Lustrum IT Campus Rotterdam
Dinsdag 12 maart, 16.00 uur
Drijvende Bollen, RDM-campus, Scheepsbouwweg 11

Op dinsdag 12 maart houdt wethouder Saïd Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Evenementen) een toespraak bij de viering van het 5-jarig jubileum van de IT Campus Rotterdam. IT Campus Rotterdam is een netwerkorganisatie die zich inzet om meer en beter IT-talent voor de stad op te leiden en voor digitaal vaardige en wendbare Rotterdammers. Leren programmeren is van groot belang om voorbereid op de toekomst te zijn, zo staat in het coalitieakkoord ‘Eén stad’. De campus speelt een belangrijke rol in de wens van de coalitie om leerlingen op Rotterdamse scholen te leren programmeren en ouderen te helpen bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden. (Meer informatie: Paul Tissingh, bestuursvoorlichter wethouder Kasmi, 06 – 220 475 25 of pj.tissingh@rotterdam.nl)

Opening Bokashihoop
Woensdag 13 maart,  8.30 uur
De Circulaire Materialenbank aan de Bovendijk/Teugeweg

Op woensdag 13 maart opent wethouder Chantal Zeegers (o.a. Klimaat) de ‘bokashihoop’ op het terrein van de Circulaire Materialenbank. Bokashi is een van oorsprong Japanse methode om organisch materiaal te fermenteren. In Rotterdam maken we bokashi van blad. Afgelopen najaar zijn gemeentemedewerkers de Rotterdamse straten op en de parken ingegaan om bladeren te verzamelen. De gemeente doet al vier jaar proeven met bokashi. De voordelen zijn nu duidelijk zichtbaar. Rotterdam wil organisch materiaal uit de stad niet meer verspillen, als afval verwerken of verbranden. Want het is een goudmijn voor de circulaire economie. Met veel verschillende partijen doen we proeven om deze materialen zo hoogwaardig mogelijk te gebruiken in de stad zelf. Rijksoverheid, waterschappen, randgemeenten, provincies, toezichthoudende instanties maar ook creatief ontwerpers zijn waardevolle partners. Wat Rotterdam nog meer doet om in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken en in 2050 helemaal circulair te zijn, lees je in het programma Rotterdam Circulair 2023-2026. (Meer informatie: Ekin Yazbahar-Sönmez, woordvoerder wethouder Zeegers, tel. 06 – 134 283 89)

Kinderraad in gesprek over armoede
Woensdag 13 maart, 15.45 – 16.45 uur
Stadhuis, Coolsingel 40

De kinderraad bezoekt op woensdag 13 maart tijdens de Week van het Geld wethouder Natasha Mohamed-Hoesein (Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening en Taal). Zij komen kennismaken en gaan in gesprek over het thema armoede. De kinderburgemeester en kinderraad zijn de stem voor alle kinderen in Rotterdam. Zij zetten zich in voor vijf thema’s die belangrijk zijn voor kinderen. Eén van de thema’s is armoede. In de Kinderagenda 2023-2024 hebben zij ideeën opgeschreven om kinderen die in armoede leven tegemoet te komen. Naast een kennismaking worden ook deze ideeën besproken met de wethouder. Vanuit het programma Betrokken Stad wil de gemeente kinderen meer betrekken om verder te bouwen aan de stad. De keuzes die de gemeente nu maakt, betekenen ook iets voor de toekomst van jonge Rotterdammers. (Meer informatie: Marije Romijn, bestuursvoorlichter wethouder Mohamed-Hoesein, tel. 06 – 413 165 24)

Opening groenblauwe Schelfplein
Vrijdag 15 maart, 14.00 uur
Schelfplein

Wethouder Saïd Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Evenementen) opent vrijdag 15 maart het groenblauwe Schelfplein naast de Emmausschool. Groenblauwe schoolpleinen zorgen ervoor dat schoolkinderen meer buiten zijn en meer bewegen. Dit is goed voor de concentratie en rust en zo verbeteren de leerprestaties. Bij hitte geeft het groen verkoeling en schaduw. Een groenblauw schoolplein zorgt ook voor meer plant- en diersoorten en een betere afvoer van regenwater. Dat betekent minder waterplassen bij school én in de wijk bij hevige regenval. De groenblauwe schoolpleinen dragen dus bij aan de leerprestaties van kinderen én aan de doelstelling van de gemeente om de stad groener en klimaatbestendiger te maken. De herinrichting van het Schelfplein maakt onderdeel uit van de Groenagenda 2023-2026. (Meer informatie: Paul Tissingh, bestuursvoorlichter wethouder Kasmi, 06 – 220 475 25 of pj.tissingh@rotterdam.nl)

Feestelijke opening lichtgewicht zonnepanelen Sportcentrum West
Vrijdag 15 maart, 14.15 uur
Sportcentrum West, Spaanseweg 2-4

Vrijdagmiddag onthult wethouder Chantal Zeegers (o.a. Klimaat) tijdens een feestelijke opening ‘lichtgewicht’ zonnepanelen, die geplaatst zijn op het dak van Sportcentrum West aan de Spaanseweg. Op het dak van het zwembad zijn lichtgewicht, circulaire zonnepanelen geïnstalleerd. Sportbedrijf Rotterdam is één van de eerste organisaties in Nederland die deze speciale zonnepanelen in gebruik neemt. Lichtgewicht zonnepanelen zijn een goed alternatief voor daken die het gewicht van reguliere zonnepanelen niet aankunnen. Daarnaast zijn deze lichtgewicht zonnepanelen PFAS vrij en honderd procent recyclebaar. De opwek van zonne-energie is essentieel om de stad klaar te maken voor de toekomst, met een gezond leefklimaat en betaalbare energieprijzen.  (Meer informatie: Ekin Yazbahar-Sönmez, woordvoerder wethouder Zeegers, tel. 06 – 134 283 89)

Symposium Kinderarmoede
Vrijdag 15 maart, 14.30 -15.30 uur
Erasmus Paviljoen, Burgemeester Oudlaan 350

Op 15 maart komen in Rotterdam praktijk, beleid en wetenschap op het gebied van kinderarmoede samen tijdens een symposium over kinderarmoede. Wethouder Natasha Mohamed-Hoesein (Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening en Taal) neemt deel aan de panelgesprekken samen met Bernique Tool (Nationaal Fonds Kinderhulp), Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam), Iriabeth Schoop (Warm Rotterdam). Er wordt gesproken over de uitdaging om het perspectief van kinderen en jongeren voorop te stellen bij de armoedeaanpak. Het symposium wordt georganiseerd door het Nationaal Fonds Kinderhulp, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en gemeente Rotterdam. (Meer informatie: Marije Romijn, bestuursvoorlichter wethouder Mohamed-Hoesein, tel. 06 – 413 165 24)