Direct naar de content

Wat vindt u belangrijk voor Hoek van Holland?

Praat mee over de wijkagenda

Wat vindt u belangrijk voor Hoek van Holland?  De gebiedscommissie gaat dan graag met u in gesprek over de wijkagenda. Op donderdag 31 mei bent u van harte welkom in het gebiedskantoor aan de Prins Hendrikstraat.

De nieuwe gebiedscommissie is druk aan de slag. Eén van de eerste klussen is het schrijven van de wijkagenda. Dit is een plan voor de komende vier jaar, waarin staat wat nodig is om Hoek van Holland gezond en leefbaar te houden. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen meepraten over de inhoud.  De eerste opzet van de wijkagenda is klaar. Hierin staan vijf doelen: behoud van het levendige dorpskarakter, meer toekomstbestendige en duurzame woningen voor starters, gezinnen en ouderen, een aantrekkelijkere leefomgeving, betere bereikbaarheid en versterking van De Hoek als vierseizoenenbadplaats. Deze doelen zijn uitgewerkt in acties.

 Laat uw stem horen                                                      

De gebiedscommissie wil graag weten wat u als Hoekenees van de wijkagenda vindt. Herkent u de doelen en de acties? Heeft u aanvullingen of andere ideeën? En wat moet de commissie als eerste aanpakken?  Donderdag 31 mei kunt u uw mening geven in het gebiedskantoor aan de Prins Hendrikstraat 161. De vergadering begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). U bent van harte welkom. Meer weten? Op www.rotterdam.nl/wonen-leven/hoek-van-holland vindt u de concept-wijkagenda, met als extra informatie het boekje ‘Investeren in duurzame buitenkansen’.

Aanmelden voor de bijeenkomst graag via gebiedhoekvanholland@rotterdam.nl


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met de woordvoerder van Rayon Buitengebieden Monique van Leeuwen, mi.vanleeuwen@rotterdam.nl, 06-14644246