Direct naar de content

Wandelen en fietsen langs rivieren in Rotterdam populairder

omnibusenquête 2020

Steeds meer Rotterdammers ontdekken de rivieren in en om de stad. Bijna de helft van Rotterdammers recreëert langs de Rotte en ruim 1 op de 3 Rotterdammers bezoekt weleens de Nieuwe Maas. Dat blijkt uit de Omnibusenquête 2020. Vooral de Rotte is dit jaar weer populairder geworden onder de Rotterdammers. Het bezoek steeg van 36% in 2019 naar 45% in 2020. Het bezoek aan de Nieuwe Maas kent ook een lichte stijging van 34% vorig jaar naar 37% dit jaar.

Rotterdammers pakken nog steeds het meest de fiets om naar deze gebieden te gaan, gevolgd door wandelen. Men komt het liefst bij de rivier om te fietsen, te wandelen, van het uitzicht te genieten of om een terrasje te pakken. In de enquête is ook gevraagd naar wensen ter verbetering van de omgeving van de rivier. Van de bezoekers van de Rottemeren zegt 45% dat er geen verbeteringen nodig zijn. Bij De Nieuwe Maas willen bezoekers graag meer bestemmingen (terrasjes, attracties, musea, etc.) of meer natuur langs de rivier. De Omnibusenquête wordt elk jaar gehouden onder Rotterdammers van 16 tot en met 85 jaar die de enquête online of schriftelijk kunnen invullen. Om de respons te verhogen worden aanvullend mondelinge interviews gehouden.

Welzijn door buiten recreëren

Wethouder Wijbenga: ‘Ik vind het mooi om te zien dat de rivieren die Rotterdam heeft, steeds meer worden gebruikt om op en langs te recreëren. Het is ook wel logisch want deze plekken bieden prachtige kansen voor fiets-, wandel- of kanoplezier. Hoewel we nu in een situatie zitten waarbij we vooral geen drukte moeten opzoeken, heb ik alle vertrouwen dat er betere tijden komen en we weer volop kunnen genieten van het moois op en rond het water. Juist nu blijkt hoe belangrijk het is om ruime mogelijkheden te hebben om te bewegen en buiten te zijn, rekening houdend met alle beperkingen. De rivieren bieden hiervoor een unieke plek.’

Programma Rivieroevers

Met het Programma Rivieroevers werkt Rotterdam aan levendige, aantrekkelijke en natuurlijke rivieren. Voor de Nieuwe Maas is een toekomstperspectief ontwikkeld voor de rivier als parklandschap. Met meer ruimte voor groen en verblijfsplekken, goede wandel- en fietsroutes en levendigheid op en langs het water. Langs de Rotte komen meer doorgaande groene routes tussen het centrum van Rotterdam en het Rottemerengebied. En daarnaast wordt ingezet op het aanbieden van activiteiten op en langs het water, een recreatief vaarnetwerk, een gezond watersysteem en goede informatievoorziening.

De afgelopen jaren is gewerkt aan nieuwe aantrekkelijke plekken en routes zoals Grotekerkplein, Linker Rottekade en het Nieuwe Maasparcours. De waterinlaat van de Leuvekolk is gereed, de Crooswijksebocht zal volgend jaar een metamorfose ondergaan en op het Eiland van Brienenoord wordt nu gewerkt aan onder andere een extra brug en uitbreiding van het getijdenpark. Samen met het Recreatieschap Rottemeren, Ondernemersvereniging Rottemeren en Stichting Plezierrivier de Rotte brengt de gemeente de Rotte onder de aandacht op het platform ookditisderotte.nl.

750 jaar dam in de Rotte

Dit jaar en volgende voorjaar vieren we het 750 jaar bestaan van de dam in de Rotte. Dat doen we met een (door Covid-19 aangepast) activiteitenprogramma, met onder andere tentoonstellingen Voet aan de Grond en 750 jaar Rotte | Dam in het Timmerhuis en Museum Rotterdam, diverse kunstwandelingen en Waterweken aan de Rotte. Meer informatie vind je op www.750jaardam.nl.

Afbeeldingen