Direct naar de content

Waardering voor mantelzorgers

Dag van de Mantelzorg

Wethouder Hugo de Jonge (onderwijs, jeugd en zorg) heeft vanmorgen de aftrap gedaan van de Dag van de Mantelzorg. Daarvoor speldde hij een ‘mantelzorgbutton’ op bij mevrouw Bruggeman-de Man tijdens een bijeenkomst in het Albeda College in Alexanderpolder. “Mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat kan soms niet zonder de inzet van mantelzorgers en daar hebben wij grote waardering voor”, aldus De Jonge.

In alle veertien gebieden van Rotterdam zijn activiteiten georganiseerd speciaal voor mantelzorgers. Deze activiteiten zijn onderdeel van de ‘mantelzorgwaardering’, waarmee de gemeente haar waardering wil tonen voor mantelzorgers. Mensen die langdurig zorgen voor een familielid of vriend, spelen immers een cruciale rol om de zorgbehoevende thuis te kunnen laten wonen.

De gemeente ondersteunt mantelzorgers met verschillende regelingen, zoals goedkope vouchers voor extra huishoudelijke hulp, gratis parkeervergunning en een Rotterdampas (of als je die al hebt een activiteit daarop). Mantelzorgers kunnen zich hiervoor aanmelden via Rotterdam.nl/mantelzorgwaardering. Daarnaast organiseert de gemeente zorg op maat, dicht bij de mensen in de buurt, zoals advies en ondersteuning via de VraagWijzers, bemiddeling naar hulpverlening en vervangende zorg (respijtzorg) als de mantelzorger te veel hooi op de vork heeft.

Langer Thuis
De ondersteuning van mantelzorgers is onderdeel van het programma Langer Thuis, waarmee de gemeente Rotterdam maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat ouderen en mensen met een beperking zelfstandig kunnen (blijven) wonen. De maatregelen richten zich op geschikte woningen, een vitaal netwerk, toegankelijke wijken en voorzieningen en bundeling van nuttige informatie. Deze worden uitgevoerd in samenwerking met welzijnsinstellingen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, woningcorporaties en belangenorganisaties van de doelgroepen.

Meer informatie op: www.rotterdam.nl/mantelzorg


Noot voor de redactie:

Meer informatie bij: Hans Scholten, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 12552668.