Direct naar de content

VvE-aanpak in Bospolder-Tussendijken aardgasvrij

Financieel aanbod van €1.500,- voor eigenaar-bewoners

Om de overstap van aardgas naar stadsverwarming mogelijk te maken krijgen eigenaar-bewoners in een deel van Bospolder-Tussendijken vandaag een financieel aanbod. Dankzij subsidie van het Rijk kunnen zij voor €1.500,- kiezen voor de overstap naar stadsverwarming. Hetzelfde bedrag als in de andere gebiedsaanpakken Heindijk en Pendrecht. Veel woningen in Bospolder-Tussendijken zijn onderdeel van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Dat vraagt een specifieke aanpak. Zij krijgen daarom ondersteuning van de gemeente bij het maken van een plan voor het onderhoud, verduurzaming en aardgasvrij maken van hun pand.

Eigenaar-bewoners in Bospolder-Tussendijken krijgen vandaag het aanbod om over te stappen op stadsverwarming en elektrisch koken. Het gaat om Bospolder-Tussendijken deel I aardgasvrij: het gebied tussen de Schiedamseweg, de Mathenesserweg, de Grote Visserijstraat, de Rösener Manzstraat en de Jan Kruijffstraat. De gemeente geeft eigenaar-bewoners een subsidie die ruim 90% van de kosten voor de overstap dekt. Een eigenaar-bewoner betaalt zelf een bijdrage van €1.500,-, dat is ongeveer gelijk aan een CV-ketel. Hiervoor is een renteloze lening mogelijk. Ook komt er een subsidie van €500,- voor elektrisch koken.
Particuliere verhuurders kunnen bij het Rijk subsidie aanvragen voor de aansluiting van hun huurwoningen op stadsverwarming. Het betreft de “Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen” (SAH) voor verhuurders. De gemeente biedt ondersteuning bij het doen van de aanvraag. Wethouder Bas Kurvers (bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving): “We betalen de subsidie voor eigenaar-bewoners uit de Rijksbijdrage die we voor Bospolder-Tussendijken als landelijke voorbeeldwijk hebben ontvangen. Deze bijdrage van het Rijk is zeer welkom en ook noodzakelijk om de energietransitie betaalbaar te houden voor Rotterdammers.”

Procesbegeleider voor elke VvE
In Bospolder-Tussendijken hebben 80 van de 83 eigenaar-bewoners een woning waar een VvE aan is verbonden. Wethouder Bas Kurvers: ”Elke gebiedsaanpak is anders, daar leren we van. In Bospolder-Tussendijken zitten veel woningeigenaren in een VvE. Dat vraagt best wat van hen. Daarom krijgen alle 15 VvE’s een procesbegeleider die samen met de VvE’s een plan maakt voor het onderhoud en de verduurzaming van hun gebouw en de overstap naar aardgasvrij. En helpt om het plaatje financieel compleet te krijgen. Voor VvE’s die aan de slag gaan met onderhoud én verduurzaming is er extra subsidie mogelijk. Dankzij deze VvE-aanpak komen we bij alle mensen thuis waardoor we ook andere vragen kunnen beantwoorden of ondersteuning bieden bij problemen als mensen dat willen. Ook besteden we aandacht aan goed verhuurderschap”.

Samen werken aan een duurzame en veerkrachtige wijk
De gebiedsaanpak aardgasvrij Bospolder-Tussendijken is het resultaat van afspraken tussen Eneco, Havensteder en de gemeente Rotterdam. De gebiedsaanpak gaat over meer dan alleen aardgasvrij maken. Met bewoners en partners uit het programma “Veerkrachtig BoTu 2028” gaan we de komende jaren ook op zoek naar andere kansen die de energietransitie biedt. Bijvoorbeeld de inzet van milieucoaches waardoor bewoners euro’s en CO2 kunnen besparen. Andere projecten gaan bijvoorbeeld over ‘sociaal incasseren’ en ‘duurzame buurthuiskamers’. Zie ook: https://bospoldertussendijken.nl/energietransitie/

Stadsverwarming in plaats van aardgas
In Bospolder-Tussendijken komt stadsverwarming als alternatief voor aardgas. Eneco is inmiddels gestart met de aanleg van de stadsverwarming. Woningcorporatie Havensteder sluit begin 2022 in Tussendijken als eerste woningen op stadsverwarming aan. Vervolgens kunnen ook particulieren aansluiten. De gebiedsaanpak aardgasvrij Bospolder-Tussendijken bestaat uit 1.604 woningen, waarvan 1.346 eigendom zijn van woningcorporatie Havensteder en 255 van particulieren. Daarnaast zijn er 7 maatschappelijk vastgoed panden (scholen, buurtcentrum en gymzaal) en 57 kleine utiliteitsgebouwen (vooral garages en detailhandel), waarvan 41 eigendom zijn van Havensteder en 16 van particulieren.

Gebiedsaanpakken, leren en innoveren
Het Rijk heeft besloten dat alle huizen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn. In Rotterdam moeten in totaal 263.000 aardgasaansluitingen worden vervangen. Dat is een grote opgave waar we in Rotterdam tijdig mee beginnen. Rond 2017 is Rotterdam gestart met de eerste plannen om wijken van het aardgas af te halen. Met de gebiedsaanpakken aardgasvrij wordt Rotterdam wijk voor wijk van het aardgas afgehaald en aangesloten op een alternatieve, duurzame warmtevoorziening. Tegelijkertijd omvat de gebiedsaanpak een veel bredere inzet dan alleen het aardgasvrij maken. Want de gemeente wil met de gebiedsaanpak aardgasvrij ook de positie van de wijk en de bewoners verbeteren. Ook voor mensen in kwetsbare wijken die andere zorgen aan hun hoofd hebben. We doen dit in vijf wijken: Pendrecht, Groot-IJsselmonde (Reyeroord en Heindijk, Korendijk en omgeving), Bospolder-Tussendijken, Prinsenland-Het Lage Land en Rozenburg.

21bb7284 Collegebrief over Gebiedsaanpak Bospolder – Tussendijken aardgasvrij, financieel aanbod aan de wijk Gemeente Rotterdam (raadsinformatie.nl)

 

 

Bijlagen