Direct naar de content

Vuurwerkzones in Rotterdam

Rotterdam is al langere tijd behoorlijk verdeeld over de kwestie vuurwerk. Voorstanders waarderen de feestelijke traditie, tegenstanders maken zich zorgen over de vele overlast, incidenten, schade en – soms zelfs dodelijk- slachtoffers. Hulpdiensten hebben te maken met elke minuut meldingen. Dat kan anders. Daarom heeft de gemeenteraad vandaag besloten het stelsel om te draaien.

Vanaf 2019 wordt het afsteken van vuurwerk verboden in gebieden waar afgelopen jaren grootschalige openbare orde incidenten en ongeregeldheden hebben plaatsgevonden. In de gebieden waar dit niet het geval is – het overgrote deel van de stad – zal geen verbod gelden, tenzij bewoners zelf anders beslissen. Bewoners worden via de gebiedscommissies en wijkraden geraadpleegd over hun wensen ten aanzien van vuurwerk in hun gebied. Daarnaast geven politie, brandweer en Milieu Dienst Rijnmond advies over de aan te wijzen vuurwerkzones.

Normstelling
Door omdraaiing van het stelsel hoopt de gemeente meer normbesef te realiseren dat vuurwerk afsteken met beleid gepaard dient te gaan. Met het nieuwe stelsel komt de gemeente tegemoet aan de hulpvraag van de hulpdiensten om de huidige situatie beter te reguleren. Hulpdiensten verwachten dat ze in het nieuwe stelsel hun mankracht gerichter kunnen inzetten. En daarnaast blijft het mogelijk vuurwerk af te steken in gebieden waar de openbare orde dit toelaat, tenzij bewoners dat niet willen. De nieuwe aanpak zal regelmatig worden geëvalueerd om bijsturen mogelijk te maken.

Rotterdams vuurwerkakkoord
Met de lokale en mogelijk regionale vuurwerkondernemers, oogartsen en veiligheidsdiensten zal worden gekeken of het mogelijk is om bepaalde soorten vuurwerk die door de regel buitenproportioneel veel schade en letsel veroorzaken, uit de Rotterdamse handel kan worden gehaald middels een Rotterdams vuurwerkakkoord. Op voorstel van de raad wordt in deze gesprekken ook het mogelijke omzetverlies bij vuurwerkhandelaren meegenomen en eventuele maatregelen om andere activiteiten te ontplooien.

Vuurwerkshows
Verder wordt onderzocht of er naast het nationale vuurwerk bij de Erasmusbrug ook op andere plaatsen vuurwerkshows kunnen worden georganiseerd, al dan niet op basis van initiatieven uit de stad.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06 – 51 26 63 15 of c.verhulp@rotterdam.nl