Direct naar de content

Vrachtverkeer Maasvlakte voldoet in hoge mate aan milieueisen

In half jaar tijd meer dan 17.000 buitenlandse vrachtwagens geregistreerd bij Rotterdam

Het vrachtverkeer op de Maasvlakte voldoet voor het overgrote deel aan de gestelde milieueisen. Die eisen zijn in nauw overleg met de vervoersbranche opgesteld, vanwege de komst van de tweede Maasvlakte. Van alle gecontroleerde vrachtwagens voldoet inmiddels ca. 98% van de Nederlandse en ca. 84% van de buitenlandse vrachtwagens aan de eisen.

Controles
Het is van belang gelijke voorwaarden te creëren voor alle transportbedrijven die actief zijn op de Maasvlakte. Daarom wordt sinds 2 april jl. elke vrachtwagen door de camera’s geregistreerd en wordt iedere overtreder beboet. Ook worden geregeld fysieke controles uitgevoerd op de toegangsweg naar de Maasvlakte, de N15. Chauffeurs die in overtreding zijn moeten direct betalen.

Registratieplicht
Nederlandse vrachtwagens worden automatisch geregistreerd door een koppeling van de RDW gegevens met de Rotterdamse database. De gemeente Rotterdam kan niet over buitenlandse kentekengegevens beschikken. Daarom zijn buitenlandse bedrijven verplicht eenmalig hun vrachtwagens bij de gemeente Rotterdam aan te melden. Op niet geregistreerd staan, staat een hoge dwangsom: €340 voor particulieren, €2.250 voor bedrijven. Inmiddels zijn in een half jaar tijd meer dan 17.000 buitenlandse vrachtwagens bij Rotterdam geregistreerd.

Verhoging registraties
Rotterdam werkt aan het verder verhogen van het aantal geregistreerde buitenlandse vrachtwagens, bijvoorbeeld door hen te informeren via buitenlandse brancheorganisaties. Door meer kennis over de regels van de Maasvlakte, gaan buitenlandse bedrijven verder investeren in schonere, zuinigere vrachtwagens. Dat zorgt voor schonere lucht in en rond Rotterdam bij een groeiende economie.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl