Direct naar de content

Voortzetting raadsvergadering

Donderdag 4 juni, 14.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad zet zijn vergadering van donderdag 28 mei voort op donderdag 4 juni. De vergadering begint om 14.00 uur.

Agendapunten die in deze voortzetting aan de orde komen, zijn allereerst de kadernotitie ‘Nieuw Rotterdams Welzijn’ en de zienswijze met betrekking tot de begroting 2016 van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vervolgens staat het aangevraagde tweeminutendebat Nieuwe aanbesteding zwembad Schuttersveld van VVD, SP, PvdA, GroenLinks, CU-SGP en Nida op de agenda. Aan de orde komt verder de bespreking van het actieplan Woonoverlast 2015-2019. Vervolgens worden besluiten genomen over het bestemmingsplan Waterstad en de coördinatieregeling Forum. Tot slot komen aan de orde de Rekenkamerrapporten ‘Handelen in vertrouwen’ en ‘Werelden van verschil’. Het eerste onderzoek gaat over integriteitsrisico’s in het subsidieproces en het tweede onderzoek gaat over de naleving van de bij de verzelfstandiging gemaakte afspraken tussen het Wereldmuseum en de Gemeente Rotterdam. 

Klik hier voor de volledige agenda.

De vergadering kent een middag- en avondzitting.

Aanvullende verzoeken
Omdat het een voorzetting is van de vergadering van 28 mei kunnen in aanloop naar deze vergadering de raadsleden geen aanvragen indienen voor het houden van een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden.

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem www.ris.rotterdam.nl. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.


Gewijzigd aanvangstijdstip commissie VOF op 4 juni
In verband met het aanvangstijdstip van de raadsvergadering begint de vergadering van de commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën (VOF) op 4 juni om 9.30 uur. Over deze vergadering ontvangt u maandag 1 juni een extra commissiebericht met nadere informatie.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.