Direct naar de content

Voortbestaan Rotterdamse Oogst in gevaar

Maak einde aan vergunningengeharrewar

Gebiedscommissie Noord spoort, in een advies aan college van Burgemeester en wethouders, aan om nu eindelijk een passende en duurzame oplossing te vinden voor de Rotterdamse Oogst. De streekmarkt is sinds de veranderde marktverordening, twee jaar geleden, terecht gekomen in een ingewikkeld proces van vergunningen. Door dit geharrewar loopt het voortbestaan van de markt in zijn huidige vorm en frequentie gevaar. De gebiedscommissie Noord vindt het belangrijk dat Rotterdamse Oogst blijft bestaan, zodat bewoners en ondernemers van Noord en wijde omgeving kunnen blijven genieten van deze aanwinst voor de stad.

Rotterdamse Oogst wordt twee keer per maand op het Noordplein gehouden. Naast een markt is Rotterdamse Oogst ook een evenement. Bezoekers kunnen lokale producten kopen en genieten van optredens en een drankje nuttigen. Om een markt te organiseren, met evenement en met schenken van alcohol moet de organisatie een ingewikkeld proces van aanvragen doorlopen met verschillende vergunningen en ontheffingen. Bij elke markt die wordt georganiseerd moet het traject weer opnieuw worden aangegaan. Het voorstel om van Rotterdamse Oogst een themamarkt te maken is volgens de gebiedscommissie ook geen oplossing, omdat hiermee een te grote claim wordt gelegd op het aantal themamarkten en er geen ruimte meer overblijft voor andere activiteiten op het Noordplein.

De gebiedscommissie draagt in zijn advies meerdere oplossingen aan voor de impasse waarin Rotterdamse Oogst is gekomen en stelt o.a. voor om voor de markt gemotiveerd af te wijken van de marktverordening.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susan Dekker, communicatieadviseur gebied Noord, 06-109 86827, sj.dekker@rotterdam.nl

Het advies is te downloaden via deze link