Direct naar de content

Voortaan worden alleen volle papiercontainers geleegd

Slimme meters in containers besparen minstens 20 procent aan logistieke inzet

Rotterdam zoekt steeds naar oplossingen om de stad slimmer te beheren. Efficiënt, duurzaam en beter voor Rotterdammers. Alle ondergrondse papiercontainers in Rotterdam Zuid zijn voorzien van een vulgraadmeter. Vulgraadmeters dragen bij aan het efficiënter beheer van afvalcontainers en een betere dienstverlening aan bewoners. De sensor meet hoe vol de container is en koppelt deze informatie aan een efficiënte routeplanning. Uit een pilot met 150 papiercontainers blijkt dat deze innovatie een besparing oplevert van ruim 20 procent aan logistiek. Daarom is de pilot uitgebreid.

Hoe kunnen we slimmer en goedkoper onze containers legen? Om die reden startte de gemeente in 2015 in samenwerking met Enevo een proef met vulgraadmeters in 150 papiercontainers. In de papiercontainer is een sensor gebouwd. De sensor meet elk uur hoe vol de papiercontainer is. Op basis van die informatie wordt gekeken wanneer de container het beste geleegd kan worden. Zo wordt automatisch een efficiënte route gepland. Via een tablet krijgen de chauffeurs de route te zien. De sensor geeft ook aan als een container onverhoopt verstopt is of een defect heeft, zodat daarop snel actie kan worden ondernomen. Bewoners kunnen zo hun oud papier altijd kwijt.

Uitbreiding van de proef
Uit de pilot blijkt dat het aantal inzameldagen teruggebracht kon worden en dat de containers op het moment van ledigen gemiddeld meer dan driekwart vol waren. De grote verandering is de omslag van vaste ophaalschema’s naar dynamische schema’s op basis van slimme informatie. Vanwege de positieve resultaten, breidt de gemeente de proef uit naar alle 260 papiercontainers op Rotterdam Zuid. De efficiëntere routeplanning zorgt voor een besparing op de kosten. Bovendien zorgt het voor minder vervoersbewegingen wat beter is voor het milieu. De gemeente is van plan om in de toekomst ook andere verzamelcontainers (glas-, papier-, textiel- en restafvalcontainers) te voorzien van een slimme meter.

Meer informatie over innovatieve oplossingen: 
www.rotterdam.nl/innovatiekaartbuitenruimte


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fred Marree,

directiewoordvoerder / persvoorlichter Stadsbeheer, 06 22 96 65 62 of fwa.marree@rotterdam.nl