Direct naar de content

Voorlopig resultaat verkiezingen gebiedscommissies 2014 in Rotterdam

De voorlopige resultaten van de verkiezingen voor de gebiedscommissies 2014 in Rotterdam is in de bijlage toegevoegd en online te raadplegen op www.rotterdam.nl/verkiezingen.

In dit overzicht staat per gebied:
het opkomstpercentage, de deelnemende partijen, het aantal getelde stemmen (absoluut en in %), het totaal aantal zetels en de voorlopige zetelverdeling per partij. In de voorlopige uitslagen zijn restzetels en lijstverbindingen verwerkt.

Het voorlopig opkomstpercentage gemiddeld voor alle gebiedscommissies is 42,4%. Rotterdam heeft in totaal 485.449 stemgerechtigden.

Op dinsdag 25 maart om 10.00 uur presenteert het hoofd centraal stembureau de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 op het stadhuis, zaal 7. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Deze uitslag is ook te volgen via live webcast http://rotterdam.raadsinformatie.nl


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  Marieke van Gruijthuijsen woordvoerder verkiezingen Rotterdam, tel. 06-131 55 120

Bijlage: Voorlopige uitslagen gebiedscommissies (Pdf)

Meer informatie over de Verkiezingen op www.rotterdam.nl/verkiezingen.