Direct naar de content

Voorkeurslocatie Skaeve Huse bekend

Rotterdam begint met bouwen van Skaeve Huse

Om extreme woonoverlast tegen te gaan worden in Rotterdam Skaeve Huse gebouwd. De voorkeurslocatie voor de Skaeve Huse is een braakliggend terrein aan de Soesterbergstraat, naast een bedrijventerrein gelegen tussen Overschie en Schiebroek. Skaeve Huse is een woonvorm bedoeld voor notoire woonoverlastgevers. Het is het uiterste middel wanneer geen andere aanpak van een overlastgever helpt. Zo gaat Rotterdam ernstige woonoverlast tegen en zorgt dat de rust in woonwijken terugkeert. In de Skaeve Huse komen geen criminelen of zedendelinquenten wonen. Ook geen gezinnen met kinderen, voor kinderen tot 18 jaar is Skaeve Huse geen goede plek om op te groeien.

Wethouder Joost Eerdmans (Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte) over de voorgestelde locatie: ‘We hebben met de locatie aan de Soesterbergstraat een plek gevonden waar notoire overlastgevers in containerwoningen kunnen wonen. Het belangrijkste uitgangspunt bij de locatiekeuze was dat er zo min mogelijk overlast is voor de omgeving. Deze locatie ligt naast een bedrijventerrein op 800 meter loopafstand van de eerste huizen. We stellen een begeleidingsgroep in waar ook bedrijven en bewoners inzitten om de omgeving goed te betrekken.”

Skaeve Huse
De toekomstige bewoners van Skaeve Huse zijn notoire overlastgevers die nu nog in een normale woning wonen. Eerdere aanpak en zorg hebben niet voor een aanpassing van hun gedrag gezorgd. De overlast is niet langer acceptabel in de wijk. Skaeve Huse is voor deze woonoverlastgevers het laatste middel.

Er komen op de locatie 11 losstaande, sobere containerwoningen van 35 à 45 m² met een eigen keukentje, sanitaire voorzieningen en beperkte buitenruimte. Daarnaast komt er een unit voor de beheerder, die in dienst komt bij een wooncorporatie. De bewoners worden huurder van een corporatiewoning. De bewoners zijn verplicht om de begeleiding en zorg die ze nodig hebben, te aanvaarden. Deze regels komen in het huurzorgcontract. De begeleiding van de Skaeve Huse-bewoners is gericht op het stellen van grenzen en het brengen van regelmaat en rust. De begeleiding is in principe gericht op terugkeer naar een normale woonsituatie. Terugkeer naar normaal wonen is alleen mogelijk als er aantoonbaar verbeterd gedrag is, terugkeren naar de oude woning is zeker niet aan de orde. De bewoners kunnen zoals iedere Rotterdammer, gaan en staan waar ze willen.

Locatie
De voorgenomen locatie aan de Soesterbergstraat heeft de bestemming ‘wonen’ en de grond is van de gemeente. De locatie ligt op ruime afstand van woningen maar is wel zichtbaar vanaf de straat bij het bedrijventerrein zodat de politie gemakkelijk de Skaeve Huse kan zien tijdens surveillances. Bouw, beheer, exploitatie en financiering wordt door een wooncorporatie gedaan. De exploitatie is inclusief beheer en beheerder. Er wordt een begeleidingscommissie ingesteld. In deze begeleidingscommissie zitten naast de corporatie, de gemeente, de politie, de bij de Skaeve Huse betrokken zorginstellingen en natuurlijk de omwonenden. Als alles volgens planning verloopt, komen in 2017 de eerste bewoners in de Skaeve Huse wonen.

Rondom de locatie zijn vooral bedrijven gevestigd. De omliggende bedrijven en omwonenden worden actief geïnformeerd en uitgenodigd voor gesprekken om de visie van de omgeving op te halen. Omwonenden kunnen het beste beoordelen aan welke specificaties Skaeve Huse moeten voldoen om geen overlast voor de omgeving te veroorzaken. Bedrijven en omwonenden worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan de begeleidingscommissie.

Actieplan Woonoverlast 2015-2019
Skaeve Huse is het sluitstuk van de aanpak Woonoverlast. De gemeente Rotterdam heeft een team van woonoverlastcoördinatoren dat de regie op ernstige woonoverlastzaken heeft. Daarnaast zijn er interventieteams die een signalering- en handhavingsfunctie hebben en kan men (desgewenst anoniem) woonoverlast melden via woonoverlast@rotterdam.nl. De gemeente Rotterdam zet in op de afname van verloedering, overlast, geweld en criminaliteit en op de toename van het veiligheidsgevoel en het woonplezier.

In het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Volle kracht vooruit’ en Actieplan Woonoverlast 2015-2019 zijn de Skaeve Huse aangekondigd. De voorgestelde locatie aan de Soesterbergstraat wordt nog met de gemeenteraad besproken en ligt voor ter consultatie aan de gebiedscommissies Overschie en Hillegersberg-Schiebroek.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maj-Britt van Raalte, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-12 65 88 13 of m.vanraalte@rotterdam.nl