Direct naar de content

Voorjaarsnota 2017 online

College werkt door aan een veilige, gezellige, groene en sterke stad

Het college van B&W heeft de Voorjaarsnota 2017 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Met het collegeprogramma #Kendoe als vertrekpunt, heeft het college duidelijke keuzes gemaakt om te komen tot een meerjarig sluitende begroting. Het college maakt voor het laatste jaar van deze bestuursperiode extra middelen vrij om Rotterdam nog veiliger, gezelliger, groener en sterker te maken. De Voorjaarsnota is dit jaar voor het eerst online in te zien via www.voorjaarsnota.rotterdam.nl 

Wethouder Adriaan Visser (o.a. Financiën): “Het college was vorige maand precies drie jaar aan de slag. Samen met ondernemers, organisaties, de gemeenteraad en niet in de laatste plaats bewoners, bouwen we elke dag aan een sterke stad. Met de voorjaarsnota 2017 blijven we deze koers volgen. We zijn trots op wat de afgelopen drie jaar is bereikt en doen er alles aan om ook het komende jaar mooie resultaten te boeken in en met onze stad.”

Financiële bijstellingen 
Het college zet het komende jaar onverminderd in op onderwerpen die nodig zijn voor de stad. Zo is in de Voorjaarsnota 2017 de financiële opgave voor de zorg opgelost, hiervoor wordt de komende jaren totaal € 61,2 miljoen vrijgemaakt. Voor de aanpak van blauwalg in de Kralingse plas is € 3,1 miljoen beschikbaar, voor de vervanging van rubbergranulaat op kunstgrasvelden € 1,5 miljoen en voor fiets-parkeren op de Coolsingel
€ 8,2 miljoen. Ook trekt het college de komende jaren € 2,8 miljoen uit voor de uitvoering van de Speelvisie. De Roadmap Next Economy krijgt verder vorm met ruim € 11 miljoen voor een concrete Rotterdamse aanpak. Het college stelt extra geld beschikbaar voor veiligheid in de stad, waaronder € 1,1 miljoen voor seksuele straatintimidatie van vrouwen.

Intensiveringen
Intensiveringen zijn er onder andere voor de wijken Oud-Crooswijk en Schiebroek Zuid. Hiervoor is respectievelijk € 4,7 miljoen en € 1,3 miljoen beschikbaar. De Rotterdamse P+R terreinen worden doordeweeks weer gratis voor parkeerders die met het openbaar vervoer verder reizen. Hiervoor is € 7,5 miljoen extra uitgetrokken. Het college anticipeert hiermee op de verkeersdrukte als gevolg van de tijdelijke sluiting van de Maastunnel. Ook is er  € 700.000 euro beschikbaar om de nachtmetro op vrij- en zaterdagen op proef een uur langer te laten rijden. Voor verjonging van het personeelsbestand van de gemeentelijke organisatie wordt € 8 miljoen vrijgemaakt, voor ICT beveiliging is dat € 9,2 miljoen.

Huishoudboekje blijft op orde
Het college heeft bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2017 rekening gehouden met een aantal wensen van de gemeenteraad. De financiële ruimte die het college heeft gevonden om een aantal belangrijke vraagstukken aan te pakken, heeft geen bezuinigingen tot gevolg. Het weerstandsvermogen is op of boven de norm van € 160 miljoen gebleven. Daarmee is en blijft het huishoudboekje van de gemeente Rotterdam op orde.

Besluitvorming gemeenteraad
De Voorjaarsnota wordt besproken in de raadscommissies van 21 en 28 juni. Op 4 juli worden de algemene beschouwingen gehouden in de raad en op 6 juli stelt de raad de Voorjaarsnota 2017 officieel vast.

Voorjaarsnota online
De Voorjaarsnota is dit jaar voor het eerst online in te zien via www.voorjaarsnota.rotterdam.nl


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique de Jongh, bestuursvoorlichter wethouder Visser, 06 – 82 51 77 42 of mae.dejongh@rotterdam.nl