Direct naar de content

Voor ieder kind een passende onderwijsplek in Rotterdam

Taskforce helpt thuiszitters terug de schoolbanken in

Rotterdam wil dat ieder kind onderwijs volgt. Ook kinderen die hiervoor extra ondersteuning en/of zorg nodig hebben. Jaarlijks komen er enkele honderden Rotterdamse leerlingen voor korte of langere tijd thuis te zitten. Om deze leerlingen een passende onderwijsplek te bieden trekken Rotterdamse scholen, gemeente, jeugdhulp en Centrum Jeugd en Gezin (CJG) stevig met elkaar op. Wethouder Hugo de Jonge: “Ik ben heel tevreden over de samenwerking tussen de betrokken partijen. Onder andere door vroegtijdig signaleren zijn dit schooljaar 72 van de 117 thuiszittende leerlingen weer terug de schoolbanken in geholpen. En dat is waar we het voor doen: elk kind verdient goed onderwijs.” Meestal wordt thuiszitten binnen een paar weken opgelost. Voor de leerlingen die langer dan vier weken thuis zitten zoekt de Taskforce Thuiszitters een oplossing. Deze Taskforce wordt dinsdag 15 december officieel geïnstalleerd.

Thuiszitters nemen op geen enkele wijze deel aan onderwijs of aan hulp/begeleiding terug naar school. Leerlingen die langdurig thuiszitten of om zeer complexe redenen niet naar school gaan, worden door de leerplichtambtenaar of de samenwerkingsverbanden passend onderwijs aangemeld bij de Taskforce Thuiszitters. De Taskforce, met verschillende specialisten op het gebied van onderwijs en jeugdhulp, moet ervoor zorgen dat een thuiszitter na maximaal tien weken weer op een passende onderwijsplaats start. De beslissing van de Taskforce is bindend voor zowel ouders als scholen.

De Taskforce is vanaf het begin van dit schooljaar actief en heeft acht van de negen langdurige thuiszitters terug naar school weten te helpen. De Taskforce moet ervoor zorgen dat zowel het aantal thuiszittende leerlingen als de duur van het thuiszitten met 75% wordt verlaagd. In 2018 mogen er geen leerplichtige kinderen langer dan 10 weken thuiszitten.

Korte lijnen 
Naast vroegtijdig signaleren richt de samenwerking zich onder andere op een passende schoolkeuze en de juiste combinatie van onderwijs en zorg voor leerlingen die dat nodig hebben. Dit moet thuiszitten tegengaan. Zo werken schoolmaatschappelijk werkers nauw samen met jeugdgezondheidszorg en onderwijsprofessionals, om snel de passende ondersteuning te bieden. Bij opschaling van zorg zijn de lijnen met wijkteams en CJG kort. Dit werkt. “We kennen een situatie van een peuter met een gedragsafwijking. Dankzij de samenwerking tussen Passend Primair Onderwijs Rotterdam, CJG en het wijkteam kon de zwakbegaafde moeder van de peuter al vroegtijdig geadviseerd worden over de basisschoolkeuze van haar kind”, aldus Nicole Teeuwen, directeur PPO Rotterdam.

Combinatie zorg en onderwijs 
Middelbare scholieren die door hun gedrag dreigen uit te vallen in het regulier middelbaar onderwijs, kunnen in Rotterdam tijdelijk terecht op een van de 80 plekken in het Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC). Bij de aanpak van hun problemen worden ze geholpen door een combinatie van onderwijs en jeugdhulp. Een team van docenten en jeugdhulpverleners bieden de leerling een programma op maat. Doel is dat de leerling na drie maanden terugkeert naar de school van herkomst. “Zo werd na een gewelddadige ruzie op school een vijftienjarig meisje tijdelijk geplaatst op het OPDC. Hier werkte zij met een team van docenten en hulpverleners aan beheersing van haar agressief gedrag, waardoor ze kon terugkeren naar een passende middelbare school”, schetst Marieke Dekkers, lid College van Bestuur van Samenwerkingsverband Koers VO, de aanpak.

Leren Loont!
Deze samenwerking tussen onderwijs, gemeente en zorg maken onderdeel uit van het Rotterdams Onderwijsbeleid Leren Loont! Met dit onderwijsbeleid wordt ingezet op het verhogen van de onderwijsresultaten, minder schooluitval en een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Scholten, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 12 55 26 68 of j.scholten@rotterdam.nl