Direct naar de content

Volkstuinen in Rotterdam krijgen een nieuwe beheerder

Na 75 jaar komt er een nieuwe verhuurorganisatie voor volkstuinen in Rotterdam. Stichting Volkstuinen in Nederland (SViN) neemt het werk over van de Rotterdamse Bond Volkstuinverenigingen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarvoor op 24 oktober ingestemd met het nieuwe beheerkader volkstuinen.
De SViN is opgericht door het Algemeen Verbond van Volkstuinders waarmee de gemeente al sinds eind 2015 in gesprek is over de toekomst van de Rotterdamse Volkstuinen.
 

Elke volkstuin in Rotterdam heeft een eigen bestuur waarvan de leden vrijwilligers met een tuin op het complex zijn. Door wisselingen in die besturen, problemen met het innen van de huurgelden en oneigenlijk gebruik van de gehuurde volkstuinen, is het voor de vrijwilligers steeds moeilijker om goed bestuur te kunnen voeren. Het nieuwe SViN kan de besturen beter ondersteunen bij problemen en ook zijn er met de gemeente afspraken gemaakt over handhaving bij overlast.

Cijfers

  • Ongeveer 1,3 miljoen vierkante meter gemeentegrond is in gebruik als volkstuin
  • Er zijn 40 volkstuinparken in de gemeente. 2% daarvan is een nutstuin, waarop alleen getuinierd mag worden en geen tuinhuisje mag staan. De rest is volkstuin
  • Bijna 5000 tuinders huren een tuin

Centraal beheer
Door de verhuur van tuinen te regelen via één professionele organisatie is er beter toezicht op het innen van de huur, kan er structureel worden opgetreden tegen oneigenlijk gebruik van de tuinen en wordt het onderhoud van de volkstuincomplexen beter georganiseerd. De gemeente en SViN verdelen het onderhoud, waarbij de gemeente de riolering en baggeren voor haar rekening neemt. De SViN zorgt voor het onderhoud op de complexen, zoals de wandelpaden en onderhoud van het groen.

Uniforme huur
Alle tuinders in Rotterdam krijgen onder de SViN dezelfde huurprijs. Het college gaat hierbij uit van 1,80 euro per m2 tuin per jaar. Voor sommige tuinders op een volkstuin betekent dit een verhoging van soms 20 cent per vierkante meter per jaar, daarom is er een overgangsperiode van 3 jaar waarin het tarief stapsgewijs wordt verhoogd. Zo krijgen tuinders niet plotseling een hogere rekening.
Voor de nutstuinders geldt een lager tarief. Dit wordt uiteindelijk 1,10 euro per m2 per jaar met een overgangsperiode van 5 jaar.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Breimer, bestuursvoorlichter wethouder Simons, 06 – 41 31 65 67 of t.breimer@rotterdam.nl