Direct naar de content

Vijf ontwerpbureaus aan de slag met ontwerp voor vernieuwing Centrale Bibliotheek

De Centrale Bibliotheek aan de Hoogstraat in Rotterdam wordt vernieuwd. Ontwerpteams konden meedoen met de aanbesteding voor dit grote project. Uit de 22 (nationale en internationale) aanmeldingen zijn vijf ontwerpteams geselecteerd die vanaf vandaag elk starten met de eerste fase van een nieuw ontwerp voor de bieb: een schetsontwerp. Ook suggesties van Rotterdammers worden in de schetsontwerpen meegenomen.

Na beoordeling door een commissie van interne en externe deskundigen zijn de volgende vijf ontwerpteams geselecteerd:

• Combinatie KCAP / Schmidt Hammer Lassen / Drees & Sommer
• Kraaijvanger Architects
• NL Architects
• Powerhouse Company
• Team VALADE (Team V Architectuur / ALA Architects / ZUS / Deerns)

Wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur & Toerisme): “Mooi dat zoveel ontwerpteams uit binnen- en buitenland hun bijdrage willen leveren aan een vernieuwde bieb. Ik kijk uit naar de schetsontwerpen van de vijf ontwerpteams en ben heel benieuwd hoe de wensen van Rotterdammers daarin zijn meegenomen. Op naar de bibliotheek van de toekomst!”

Directeur-bestuurder van Bibliotheek Rotterdam, Theo Kemperman: “De bibliotheek wordt nóg meer de huiskamer van de stad waar Rotterdammers vaardigheden en kennis opdoen die ze nodig hebben om mee te doen in de snel veranderende samenleving. Een echte bibliotheek van, voor en mét Rotterdammers, waar ze komen voor ontmoeting, inspiratie of om te werken of studeren. Ik ben ontzettend benieuwd wat de stad van de ontwerpen gaat vinden!”

Stadsgesprekken
De bibliotheek en gemeente Rotterdam vinden het belangrijk dat Rotterdammers op verschillende momenten kunnen meepraten over de nieuwe Centrale Bibliotheek. Zo starten er binnenkort op meerdere locaties in de stad – en online – stadsgesprekken met Rotterdammers. Hun suggesties worden meegegeven aan de ontwerpteams.

De schetsontwerpen zijn naar verwachting vanaf februari 2022 in de Centrale Bibliotheek te zien. Reacties van Rotterdammers worden ook meegegeven aan de beoordelingscommissie. Die commissie kiest uiteindelijk het winnende schetsontwerp. Het ontwerpteam gaat daarna het voorlopig ontwerp maken en uitwerken, waarna een definitief ontwerp volgt. De start van de bouw vindt, als alles volgens plan verloopt, plaats vanaf 2025.

Grote renovatie
De huidige Centrale Bibliotheek, geopend in 1983, is na bijna 40 jaar intensief gebruik dringend toe aan vernieuwing en wordt daarom grootschalig gerenoveerd. Het pand is technisch gedateerd en past niet meer bij een moderne bibliotheek, die voor Rotterdammers een centrale plek moet zijn waar alle bibliotheekfuncties samenkomen. Ook wordt het gebouw technisch vernieuwd en verduurzaamd en worden de buitenruimte en de aansluiting op de binnenstad beter.