Direct naar de content

Vijf nieuwe BIZ-gebieden in Rotterdam

Rotterdam krijgt met ingang van 2018 vijf nieuwe Bedrijven Investeringszones (BIZ). Met de al bestaande BIZ-gebieden komt het totaal op twaalf. De vijf nieuwe BIZ-gebieden zijn de winkelgebieden: Zwaanhalskwartier, MaHo-kwartier (Pannenkoekstraat en omgeving), Winkelcentrum Schiebroek en Boulevard-Zuid (Eigenaren en Gebruikers).

Met de regeling Bedrijven Investeringszone worden ondernemers en vastgoedeigenaren verplicht een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen gebied. Deze extra bijdrage is geregeld via een belastingheffing. Het verschil tussen een inning via een Bedrijven Investeringszone en een ‘normale’ inning via een winkeliersvereniging is dat ondernemers en eigenaren verplicht zijn om mee te betalen. Zo kunnen investeringen worden gedaan op het gebied van schoon, heel en veilig, marketing en evenementen of projecten gericht op bereikbaarheid. Ondernemers bepalen zelf of dit instrument toegepast wordt.

Graffitiverwijdering
Een BIZ is mogelijk op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra vuilophaal, extra plantenbakken, graffitiverwijdering, sfeerverlichting, sinterklaasintocht of een evenement. De gemeente blijft gewoon zijn reguliere taken uitvoeren, met de BIZ kunnen juist extra activiteiten worden gerealiseerd.

Meerderheid
Ondernemers (eigenaren of gebruikers) bepalen zelf of zij een BIZ-gebied willen worden. De meerderheid uit het gebied moet voor een BIZ stemmen. Wanner de meerderheid voor is, zijn alle ondernemers in dat gebied verplicht de BIZ-bijdrage te betalen. Dit is het grote verschil met een ‘normale’ situatie waarbij een ondernemersvereniging met de pet rondgaat en vaak met moeite een gedeelte van de ondernemers meekrijgt om iets gezamenlijks te ondernemen.

Invloed
Wethouder Maarten Struijvenberg van Economie geeft aan blij te zijn met het resultaat. Als wethouder vind ik de inbreng van ondernemers in de stad belangrijk. Ondernemers weten vaak zelf het beste wat er nodig is om goed te kunnen ondernemen. Een BIZ kan de mogelijkheid bieden om invloed te hebben op de directe werkomgeving én om het gesprek aan te gaan met het gemeentebestuur.”

Geïnteresseerde winkelgebieden of bedrijfsterreinen kunnen zich tot 1 februari 2018 aanmelden voor een nieuwe BIZ met ingang per 2019. Op https://www.ondernemen010.nl/vestigen/biz is meer informatie daarover te vinden, inclusief een informerend filmpje over BIZ.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Struijvenberg, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl