Direct naar de content

Vervuilende auto’s niet meer welkom in Rotterdam

Rotterdam pakt luchtvervuiling stevig aan de komende jaren

In het noordelijke deel van Rotterdam binnen de ring geldt vanaf 1 januari 2016 een milieuzone voor de meest vervuilende auto’s. Niet alleen vrachtwagens, maar ook oude, vervuilende personen- en bestelauto’s worden geweerd. Dat is de voornaamste maatregel die het Rotterdamse college treft om in 2018 de luchtkwaliteit in Rotterdam aanzienlijk te hebben  verbeterd. Dit staat in de definitieve koersnota Luchtkwaliteit, die vandaag aan de Rotterdamse gemeenteraad ter vaststelling is aangeboden.

Wethouder Langenberg (Haven, Duurzaamheid en Mobiliteit): “Na de presentatie van de Koersnota Luchtkwaliteit in november vorig jaar hebben we met heel veel Rotterdammers, brancheverenigingen en andere belangenorganisaties gesproken. Het verbeteren van de gezondheid van de Rotterdammer is belangrijk, daar zijn we het allemaal over eens. De maatregelen waar Rotterdam nu voor kiest, zijn het product van de vele gesprekken die we met de stad hebben gehad.”

Van de in november 2014 voorgelegde twee pakketten aan mogelijke maatregelen, is er – na de uitgebreide consultatie – één overgebleven. “Met dit pakket stoot het verkeer in de stad in 2018 40% minder roet (EC) uit. De afgelopen jaren is meer en meer duidelijk geworden over de schadelijkheid van roet voor de gezondheid, vooral voor kinderen. Deze  kleinste deeltjes komen diep in de longen en in de bloedbaan terecht en kunnen voor ernstige gezondheidsklachten zorgen. Het zijn vooral de dieselvoertuigen die het meeste roet uitstoten. Een aantrekkelijke en gezonde stad voor Rotterdammers, ondernemers en bezoekers, dat is wat we willen,” aldus Langenberg.

Milieuzone met sloopsubsidie voor vervuilende auto’s
De meeste effectieve maatregel in het pakket is de uitbreiding per 1 januari 2016 van de huidige milieuzone naar het gehele noordelijke deel van de stad, binnen de ring. Ook worden de toegangseisen strenger. Nu zijn alleen vervuilende vrachtauto’s niet welkom in de milieuzone, dit geldt straks ook voor de meest vervuilende personen- en bestelauto’s.

Een mooie stad met een schone lucht is aantrekkelijk om in te leven en daarmee aantrekkelijker voor bezoekers en bedrijven. Ondernemers en bewoners die zich genoodzaakt zien hun vervuilende auto te vervangen, worden door de gemeente ondersteund via de bestaande sloopregeling. Deze zal worden aangepast op de te nemen maatregelen. Door middel van een ontheffingenregeling en een zogenaamde hardheidsclausule komt het college ondernemers tegemoet bij de invoering van de zones. Ondernemers of bewoners die in de problemen dreigen te raken door de invoering van de maatregelen worden hiermee ontzien. Het Rijk heeft toegezegd een regeling te treffen voor ondernemers van omliggende gemeenten, die veel in Rotterdam moeten zijn.

Wethouder Langenberg: “Dieselauto’s van voor 2001 en benzineauto’s van voor juli 1992 zijn straks niet meer welkom in de milieuzone. Vanaf 1 januari 2018 verhogen we als het nodig is, de eisen voor dieselauto’s naar niet ouder dan 2005. Bewoners en bedrijven met een vieze auto in de milieuzone krijgen extra voorrang in de sloopregeling. We zullen, zodra de gemeenteraad het voorstel heeft vastgesteld, een stevige campagne starten om iedereen goed te informeren.”

Andere maatregelen
De milieuzone en de bijbehorende sloopregeling zijn niet de enige maatregelen die het college neemt. De overige maatregelen stimuleren vooral ‘schoon’ gedrag. Meer laadpalen voor elektrisch rijden, een verbeterde infrastructuur voor de fiets en – in het kader van ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ – het schoner maken van het gemeentelijk wagenpark. Ook een betere verkeerscirculatie in de stad is een belangrijke maatregel die op de lange termijn structurele verbeteringen oplevert. Dit laatste is vastgelegd in de Rotterdamse Mobiliteitsagenda.

Planning en uitvoering
De milieuzone gaat in per 1 januari 2016, wat betekent dat er de komende tijd heel hard wordt gewerkt aan de voorbereidingen op de milieuzone en de aanpassingen op de huidige sloopregeling. Via www.rotterdam.nl/schonelucht is de voortgang van alle maatregelen te volgen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl

Koersnota 'Schone Lucht, voor een aantrekkelijk en gezond Rotterdam 2015-2018'

Factsheet Schone Lucht