Direct naar de content

Vervuilende auto’s in milieuzone Rotterdam vanaf vandaag beboet

Vervuilende auto’s die de milieuzone van Rotterdam in rijden zullen vanaf vandaag een boete van €90,- ontvangen. De milieuzone in Rotterdam is sinds 1 januari 2016 van kracht. Vanaf zondag 1 mei start Rotterdam met de handhaving. De afgelopen vier maanden zijn overtreders op verschillende wijzen gewaarschuwd. Het weren van benzinevoertuigen van voor juli 1992 en diesels van voor 2001 zorgt voor een roetvermindering van 20% tot 30% door verkeer en een vermindering van de concentratie NOX in de lucht.

‘We werken aan gezondere lucht voor alle Rotterdammers. Op die straten waar de luchtkwaliteit ver beneden peil is kunnen we grote stappen zetten voor de gezondheid van bewoners. Ook voor de overige weggebruikers, fietsers en voetgangers is dit goed nieuws,’ aldus wethouder duurzaamheid en mobiliteit Pex Langenberg. ‘Rotterdam heeft een stevige opgave. Daar werken we op alle fronten aan; op straat en in de haven en industrie. Doel is 40% vermindering van de roetuitstoot door verkeer in 2018. De milieuzone, als één van de vele maatregelen, levert een flinke verbetering op voor de luchtkwaliteit.’

Dagelijks rijden ongeveer 500.000 auto’s de milieuzone in en uit, telde TNO in oktober 2015. Daarvan was toen nog zo’n 1,8% niet toegestaan volgens de nieuwe maatregel, dat waren zo’n 9.000 auto’s per dag. Vlak voor de start van de handhaving is het aantal niet toegestane voertuigen teruggelopen tot zo’n 2.300. ‘Het gaat ons om gezondere lucht, niet om het uitdelen van boetes. We hopen daarom dat het aantal te vervuilende auto’s nu snel verder terugloopt’.

Met de campagne GezondereLucht.nl zijn vanaf oktober vorig jaar miljoenen mensen bereikt om ze te informeren over de milieuzone. Automobilisten die de afgelopen maanden toch met een vervuilende auto de zone inreden werden tot acht keer toe per brief gewaarschuwd. Daarnaast zijn op alle ingaande wegen van de zone waarschuwingsborden geplaatst en is het altijd nog mogelijk om te keren voordat je de zone inrijdt. Voertuigen die niet aan de eisen voldoen, maar nu toch de milieuzone inrijden, ontvangen een boete van €90,-. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) verzorgt de inning van de boetes.

Voor Rotterdammers werd de bestaande sloopregeling verlengd. Daar hebben inmiddels meer dan 5.000 mensen gebruik van gemaakt. Verder zijn er verschillende ontheffingsmogelijkheden voor bedrijven, bewoners en bezoekers. Zo zijn er dagontheffingen om tot 12 keer per jaar in de zone te mogen, speciale camperontheffingen, ontheffingen voor auto’s die aantoonbaar schoner zijn, ontheffingen voor ziekenhuisbezoek en is voor bijzondere gevallen maatwerk geboden.

Voor meer informatie www.gezonderelucht.nl


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl