Direct naar de content

Vernieuwing Zuid krijgt impuls met oplevering woningen Oud-Charlois

Eerste bewoners 'de Voornse hof' krijgen sleutel nieuwe huis

De eerste bewoners van het project ‘de Voornse hof’ in de wijk Oud-Charlois hebben vandaag de sleutels van hun nieuwe woning ontvangen. Met oplevering van de woningen is weer een bijdrage geleverd aan de vernieuwing op Zuid.

In december 2014 is ontwikkelaar Van Wijnen gestart met de bouw van 54 eengezinswoningen aan de Oudenhoornstraat. De woningen zijn zeer geschikt voor jonge gezinnen. Wethouder Ronald Schneider (stedelijke ontwikkeling en integratie) overhandigde de eerste sleutel. “Ik heb begrepen dat de woningen in zeer korte tijd geheel uitverkocht waren. De meeste toekomstige bewoners komen veelal uit de buurt en geven aan daar graag te blijven wonen. Dat is een teken dat er beweging zit in de woningwoningmarkt en dat er grote vraag naar woningen met een tuin in Rotterdam Zuid bestaat”, aldus de wethouder.
Het vergroten van het aanbod aan gezinswoningen is een speerpunt van het gemeentelijk woonbeleid.
Vanwege het relatief kleine aanbod van eengezinswoningen in de stad worden nog te veel (jonge) gezinnen gedwongen om buiten de stad te zoeken naar een woning met tuin. Deze ontwikkeling is echter langzaam aan het keren en het college wil dit dan ook versterken door te stimuleren dat er eengezinswoningen worden gebouwd of ontstaan door bijvoorbeeld samenvoegingen.

Het project 'de Voornse Hof' pas in de aanpak van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dat als doel heeft om Rotterdam Zuid sociaal, maatschappelijk en economisch sterker te maken. Het realiseren van goede grotere woningen in Rotterdam Zuid is daar een onderdeel van en moet leiden tot meer diversiteit in de woningvoorraad. De komende jaren wordt gewerkt aan de realisatie van meer eengezinswoningen in Rotterdam Zuid. Dit is een van de speerpunten van het NPRZ.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Cornelisse, bestuursvoorlichter wethouder Schneider, 06 – 10 06 47 79 of e.cornelisse@rotterdam.nl