Direct naar de content

Vernieuwd Convenant Bewindvoering in Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft het convenant met beschermingsbewindvoerders vernieuwd om de schuldhulpverlening voor Rotterdammers te verbeteren en te versnellen. Sinds 2019 werkt de gemeente samen met bewindvoerders om inwoners met schulden sneller te helpen. Het nieuwe convenant, dat sinds 24 juni 2024 van kracht is, bevat een aantal belangrijke updates en verduidelijkingen.

Snellere schuldhulpverlening en eerder schuldenvrij

Het vernieuwde convenant is ontwikkeld in samenwerking met 128 aangesloten bewindvoerderskantoren. Een van de belangrijkste nieuwe afspraken is dat expliciet is vastgelegd dat de gemeente de samenwerking kan beƫindigen als een bewindvoerder zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Daarnaast moeten bewindvoerders een melding doen bij de gemeente als zij tijdelijk niet benoembaar zijn, zodat Rotterdammers op dat moment niet naar deze bewindvoerder worden doorverwezen. Door deze toevoegingen wil de gemeente waarborgen dat Rotterdammers die onder bewind staan de best mogelijke ondersteuning krijgen.

Dankzij de invoering van het convenant in 2019 hebben Rotterdammers die onder bewind staan sneller toegang tot schuldhulpverlening, waardoor zij eerder schuldenvrij zijn. In 2023 werd voor 3893 Rotterdammers met problematische schulden het bewind vergoed vanuit de bijzondere bijstand.

Samenwerking is cruciaal

“De samenwerking met bewindvoerders is cruciaal om Rotterdammers met schulden effectief te helpen. Het vernieuwde convenant stelt ons in staat om beter zicht te houden op de kwaliteit van de dienstverlening,” aldus wethouder Mohamed-Hoesein (Armoedebestrijding, Schudhulpverlening en Taal). “Ons doel is om zo veel mogelijk Rotterdammers schuldenvrij te maken en hun financiĆ«le redzaamheid te bevorderen. “

De gemeente Rotterdam spreekt haar dank en waardering uit aan de bewindvoerders voor hun voortdurende samenwerking en vertrouwen. Dankzij hun inzet en toewijding werken we samen aan hetzelfde doel: het helpen van Rotterdammers om schuldenvrij en financieel redzaam te worden.

Informatie en ondersteuning

Bij een doorverwijzing naar bewindvoerders worden Rotterdammers gewezen op de lijst van convenantpartners. De lijst met deelnemende bewindvoerderskantoren is te vinden op de website van de gemeente Rotterdam. Het is altijd mogelijk een bewindvoerder buiten deze lijst te kiezen. De rechtbank beslist uiteindelijk of een beschermingsbewind wordt toegekend.

Voor meer informatie over het vernieuwde convenant en de deelnemende bewindvoerders, kunt u terecht op de website Rotterdam.nl/bewindvoerders.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marije Romijn, bestuursvoorlichter wethouder Natasha Mohamed-Hoesein (Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening en Taal). Telefoonnummer 06-41316524 of m.romijn@rotterdam.nl