Direct naar de content

Vergunning dakkapel makkelijker en goedkoper

Mensen die een dakkapel op hun huis willen zetten kunnen voortaan goedkoper en sneller een vergunningsaanvraag plaatsen via BLITTS. Dit is het online programma waarmee ook kan worden gecontroleerd of de vergunning voor de dakkapel ook daadwerkelijk nodig is. Met BLITTS zet Rotterdam een volgende stap om een vergunningprocedure eenvoudiger, sneller en goedkoper te maken.

De vergunning voor een kleine verbouwing als het plaatsen van een dakkapel kostte vaak veel tijd en geld, omdat een ambtenaar iedere aanvraag individueel moest beoordelen. Met BLITTS is de aanvrager sneller klaar en het is goedkoper want er geldt een 50% korting op de legeskosten. De aanvraag die er vervolgens uit komt, voldoet gegarandeerd aan de regelgeving, waardoor gemeente de vergunning direct kan afgeven, soms al binnen een dag.
Deze snelheid is mogelijk omdat de gemeente alleen het uiterlijk van de dakkapel controleert aan de eisen van de Welstandsnota.

Andere (ver)bouwplannen?
Ook voor andere verbouwplannen heeft de gemeente een online tool ontwikkeld om het verbouwers makkelijker te maken. Dit is de Zelftoets die te vinden is op www.rotterdam.nl/bouwen. Via deze tool doorloopt men drie stappen en weet men meteen wat er nodig is voor een vergunningsaanvraag. Hiermee wordt de kans op een succesvolle vergunningsaanvraag vergroot.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatieadviseur Stadsontwikkeling Deborah Haas-Hoppenbrouwer 06 – 22 95 40 67 of d.haashoppenbrouwer.rotterdam.nl