Direct naar de content

Vergroening Prins Alexanderplein zorgt voor aangenaam en levendig plein

Definitief ontwerp stadsproject Prins Alexanderplein vastgesteld

Het Prins Alexanderplein in Prins Alexander wordt een groen, levendig en sfeervol stadsplein waar van alles te beleven is. Uitrusten op een terrasje of een bankje, wandelen, spelen met waterfonteintjes, genieten van kleine evenementen en culturele activiteiten: het kan er straks allemaal. Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitief ontwerp hiervoor vastgesteld. Begin 2025 start de inrichting van het nieuwe plein en een jaar later is het af.

“Een groener plein zorgt voor een gezonde leefomgeving, met schonere lucht, een aangename temperatuur, met meer ruimte voor planten en dieren. Ik ben heel blij dat het nu nog stenige Alexanderplein straks verleden tijd is. Het plein wordt een plek waar je graag naartoe wilt. Om te relaxen, elkaar te ontmoeten, koffie te drinken of plezier te maken met de waterfonteintjes”, aldus wethouder Maarten Struijvenberg, verantwoordelijk voor het stadsproject Prins Alexanderplein. “Met het nieuwe plein met zijn verlaagde plantvakken voel je weer dat je in de laagst liggende polder van Rotterdam staat, de Alexanderpolder. Het brengt een stukje identiteit terug van de polder die Prins Alexander ooit was.”

Bomen, planten en 2500 m2 nieuw groen

Het definitieve ontwerp voor het plein is af. Er komt bijna 2.500 m2 nieuw groen op het plein en circa 50 nieuwe grote en kleine bomen, zoals elzen, iepen en berken. Een aantal bestaande bomen blijft behouden, waaronder de mooie grote kastanje op het plein. Het ontwerp is speciaal aangepast om de kastanje te kunnen behouden. Het grote verlaagde plantvak aan de zuidzijde biedt niet alleen ruimte voor elzen en berken, maar ook voor kleurrijke plantensoorten als de grote kattenstaart, de wateraardbei en de gele lis. De bomen en planten trekken vogels, vlinders, bijen en andere insecten aan en dat is goed voor de biodiversiteit en de natuur. Het plantvak werkt bovendien als waterberging voor regenwater. Dat regenwater gebruiken we voor de beplanting op het plein en om het grondwater aan te vullen. Bij hevige regenbuien verdwijnt het overtollige water naar open water. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast sterk af. Het ontwerp is in samenwerking met ontwerpbureau MORE Landscape gemaakt.

Bedriegertjes en watertappunt

Ook voor kinderen wordt het plein een fijne plek. Ze kunnen in de toekomst plezier maken met bedriegertjes: dat zijn fonteintjes die water spuiten op onverwachte momenten. Ook komt er een watertappunt. Verder is er ruimte gemaakt voor een speeltoestel. Komende tijd moet duidelijk worden wat voor speelobject er precies moet komen. Op verzoek van de ondernemers rond het plein wordt het laden en lossen voor de winkels in het station verplaatst naar de noordzijde van het station, zodat de randen van het plein zoveel mogelijk vrij blijven van vrachtwagenverkeer. Verder komt er extra ruimte voor fietsparkeerplekken en parkeerplekken voor (deel)scooters aan de nabijgelegen Eridanusstraat en nabij de entree van het winkelcentrum.

Woningen in plaats van kantoren

In de toekomst veranderen kantoorgebouwen aan het plein deels in woningen. Als eerste verandert het voormalige kantoorgebouw De Ster aan het plein in een woongebouw met 169 huurappartementen, met een rooftopbar met daktuin op de 10e verdieping en horeca met terrassen op de begane grond. De woningen gaan nog deze zomer in de verhuur. Ook het kantoorgebouw Saturnus maakt in de toekomst plaats voor woningen. Met bewoners aan het plein wordt het Prins Alexanderplein direct al een stuk levendiger.

Pleingesprekken

Omwonenden en bezoekers van het plein hebben in de afgelopen jaren op verschillende manieren hun ideeën en wensen voor het nieuwe ontwerp meegegeven. Er waren pleingesprekken met voorbijgangers en andere gebruikers van het plein en mensen konden via de gratis app Gemeentepeiler hun mening geven over de nieuwe inrichting. Een groen plein met veel bomen en planten, speeltoestellen en ruimte voor kleine evenementen: zo zien bewoners van Prins Alexander en andere Rotterdammers het toekomstige plein graag, zo kwam naar voren uit het participatietraject. Hun wensen komen terug in het definitieve ontwerp. Ook waren er gesprekken met vastgoedeigenaren, ontwikkelaars en huurders van panden aan het plein. De gemeente is nog met deze partijen in overleg over placemaking en programmering op en rond het plein.

De Alexanderknoop, hart van Rotterdam-Oost

De gemeente ziet kans om de Alexanderknoop, het gebied rondom het OV-knooppunt Rotterdam Alexander, te ontwikkelen tot hét centrum van Rotterdam-Oost. Samen met partners en bewoners in het gebied heeft de gemeente in de afgelopen jaren een toekomstplan gemaakt voor de Alexanderknoop. Het moet een gebied worden met volop ruimte voor wonen, werken, winkelen en recreëren. De groene metamorfose van het Prins Alexanderplein zet alvast de toon voor de verdere ontwikkeling van de Alexanderknoop.

Stadsprojecten zorgen voor een groener Rotterdam

Het Prins Alexanderplein is een van de Rotterdamse stadsprojecten die zorgen voor vergroening van de stad. Met de stadsprojecten (zie www.rotterdam.nl/stadsprojecten) wil Rotterdam de leefomgeving een flink stuk groener en aantrekkelijker maken en daarmee mensen uitnodigen om elkaar te ontmoeten, te relaxen en te recreëren. Daarnaast bieden de stadsprojecten ook oplossingen voor hittestress en de opvang van hevige stortbuien, en vergroten ze de biodiversiteit in de stad. Waar de andere stadsprojecten zorgen voor meer groen in de binnenstad en Rotterdam-Zuid, investeert de gemeente met het stadsproject Prins Alexanderplein ook in een aantrekkelijke groene leefomgeving in Rotterdam-Oost.

Oostflank

Het Prins Alexanderplein in de Alexanderknoop maakt deel uit van de Oostflank van Rotterdam, het gebied tussen Prins Alexander en Zuidplein. Rotterdam gaat hier in de toekomst 30.000 woningen bouwen, om in te spelen op de sterk groeiende vraag naar woonruimte in de stad. Er komt een nieuwe stadsbrug tussen IJsselmonde en Kralingen en snel openbaar vervoer tussen Zuidplein en Kralingse Zoom, waardoor de nieuwe woningen straks goed bereikbaar zijn. De bouw van de woningen gaat verder samen met de komst van extra voorzieningen, zoals winkels, gezondheidscentra, sportvoorzieningen, buurttuinen en veel ander groen.

Kijk voor meer info over het Prins Alexanderplein op www.rotterdam.nl/alexanderplein.

 

Afbeeldingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michiel Groeneveld, bestuursvoorlichter wethouder Maarten Struijvenberg, 06-38719229 of m.groeneveld2@rotterdam.nl