Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 7 2022

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies vinden deels fysiek en deels digitaal plaats. De fysieke vergaderingen zijn vanwege de coronamaatregelen tijdelijk niet publiek toegankelijk. De vergaderingen zijn wel live te volgen via het raadsinformatiesysteem.

Commissie ZOCS (Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport)

Datum: woensdag 16 februari
Tijd en plaats: 9:00 uur – digitaal
Agendapunten:

 • Welzijn Feijenoord
 • Raadsvoorstel over de procesbeschrijving en aanvullende criteria bij de aanwijzing voor de lokale zendgematigde 2023-2028
 • Voortgang Nationaal Plan Onderwijs
 • Voortgangsrapportage Rotterdams Onderwijsbeleid
 • Resultaat brede herstelaanpak jongeren covid-19 Rotterdam Sterker door Jongeren 2021
 • Voortgangsrapportage Stevige start

Commissie BWB (Bouwen, Wonen en Buitenruimte)

Datum: woensdag 16 februari
Tijd en plaats: 9:30 uur – digitaal
Agendapunten:

 • Bestemmingsplan RottaNova
 • Bestemmingsplan Hoofdweg 480-490
 • Initiatiefvoorstel Büyükçifçi (NIDA) HuurKoop 3.0
 • Wet voorkeursrecht gemeenten Frans Bekkerstraat
 • Ontwikkelvisie Motorstraatgebied

Commissie WIISA (Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding)

Datum: woensdag 16 februari
Tijd en plaats: 15:00 uur – digitaal
Agendapunten:

 • Voortgang armoede- en schuldenaanpak en ondersteuning gedupeerde ouders toeslagenaffaire
 • Aanpassing maatregelverordening aan nieuw artikel 56a Participatiewet ten gevolge van Wet inburgering 2021

Commissie EDEM (Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit)

Datum: woensdag 16 februari
Tijd en plaats: 19:30 uur – digitaal
Agendapunten:

 • Horecavisie
 • Horeca Gebiedsplannen 2022 – 2024

Commissie VB (Veiligheid en Bestuur)

Datum: donderdag 17 februari
Tijd en plaats: 14:00 uur- Raadzaal, stadhuis
Agendapunten:

 • Initiatiefnotitie Hoogwerf ‘Kapot, maar nog niet gebroken’
 • Rotterdams drugsbeleid
 • Hoofdlijnen veiligheidskoers 2023-2027
 • Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Commissie MPOF (Majeure Projecten, Organisatie en Financiën)

Datum: donderdag 17 februari
Tijd en plaats: 19:30 uur – Suze Groenewegzaal, stadhuis
Agendapunten:

 • Toelichting Jaarverslag 2021 Ombudsman
 • Voortgang menselijke maat

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (insprekers@griffie.rotterdam.nl) Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.