Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 6 2022

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies vinden deels fysiek en deels digitaal plaats. De fysieke vergaderingen zijn vanwege de coronamaatregelen tijdelijk niet publiek toegankelijk. De vergaderingen zijn wel live te volgen via het raadsinformatiesysteem.

Technische sessie Toelichting Rekenkamerrapport Collegetargets

Datum: dinsdag 8 februari
Tijd en plaats: 16:30 uur – digitaal

Commissie BWB (Bouwen, Wonen en Buitenruimte)

Datum: woensdag 9 februari
Tijd en plaats: 9:30 uur – digitaal
Agendapunten:

 • Wijziging Verordeningen in het kader van invoering Omgevingswet
 • Integraal Huisvestingsplan Rotterdam 2021-2030
 • Grondexploitatie Carnisse Eiland
 • Masterplan Zomerhofkwartier

Commissie ZOCS (Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport)

Datum: woensdag 9 februari
Tijd en plaats: 9:30 uur – digitaal
Agendapunten:

 • Visiedocument Complex Schiedingen
 • Eindrapportage Plan van Aanpak Kwetsbare Rotterdammers

Commissie EDEM (Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit)

Datum: woensdag 9 februari
Tijd en plaats: 18:00 uur – digitaal
Agendapunten:

 • Actualisatie gebiedskoersen Detailhandel
 • Marktvisie
 • Initiatiefvoorstel Proefdiervrij

Commissie VB (Veiligheid en Bestuur)

Technische sessie digitaal platform Mijn Rotterdam

Datum: donderdag 10 februari
Tijd en plaats: 13:00 uur- Suze Groenewegzaal

Commissie VB (Veiligheid en Bestuur)

Datum: donderdag 10 februari
Tijd en plaats: 14:00 uur- Suze Groenewegzaal
Agendapunten:

 • Voortgang Wijk aan zet en raadsvoorstel ‘overige regelingen’
 • Voortgangsrapportage betrokken stad

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (insprekers@griffie.rotterdam.nl) Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.