Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 51 2021

De laatste commissievergaderingen van dit jaar vinden allemaal digitaal plaats. De vergaderingen zijn live te volgen via ons raadsinformatiesysteem.

Commissie ZOCS (Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport)

Datum: woensdag 22 december
Tijd en plaats: 9:00 uur
Agendapunten:

 • Toelichting op plannen topsport
 • Voortgang aanbesteding welzijn, zorg en jeugdhulp
 • Afdoeningsvoorstel diverse moties Hoogwerf over Jeugdzorg
 • Monitor Rotterdams lerarentekort meting oktober ’21
 • Evaluatie zomertalent 2021 inclusief Eindafrekening zomercampus 2020

Commissie BWB (Bouwen, Wonen en Buitenruimte)

Datum: woensdag 22 december
Tijd en plaats: 9:30 uur
Agendapunten:

 • Nota van Uitgangspunten Hart 010
 • Masterplan Brainpark I
 • Tweede voortgangsrapportage Goed en Huren en Verhuren

Commissie WIISA (Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding)

Datum: woensdag 22 december
Tijd en plaats: 15:00 uur
Agendapunten:

 • Zwartboek Misstanden Bijstand
 • Verordening AOW- en Jeugdtegoed

Commissie EDEM (Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit)

Datum: woensdag 22 december
Tijd en plaats: 19:30 uur
Agendapunten:

 • Afdoening motie ‘Afscheid van met kolen’
 • Veiligheid industrie en haven
 • Stand van zaken Windenergie

Commissie VB (Veiligheid en Bestuur)

Datum: donderdag 23 december
Tijd en plaats: 14:00 uur
Agendapunten:

 • Maatregelen jaarwisseling
 • Reflectie op de krachtenveldanalyse van de NTA

Commissie MPOF (Majeure Projecten, Organisatie en Financiën)

Datum: donderdag 23 december
Tijd en plaats: 19:30 uur
Agendapunt:

 • Vervolg Feyenoord City

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (insprekers@griffie.rotterdam.nl) Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.