Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 5 2022

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies vinden deels fysiek en deels digitaal plaats. De fysieke vergaderingen zijn vanwege de coronamaatregelen tijdelijk niet publiek toegankelijk. De vergaderingen zijn wel live te volgen via het raadsinformatiesysteem.

Commissie BWB (Bouwen, Wonen en Buitenruimte)

Subcommissie Bestemmingsplannen 

Datum: dinsdag 1 februari
Tijd en plaats: 18:00 uur – Raadzaal, stadhuis
Agendapunten:

  • Ontwerpbestemmingsplan BP Hoofdweg 480-490
  • Ontwerpbestemmingsplan Rotta Nova

Commissie BWB (Bouwen, Wonen en Buitenruimte)

Datum: woensdag 3 februari
Tijd en plaats: 9:30 uur – digitaal
Agendapunten:

  • Wijziging Verordeningen in het kader van invoering Omgevingswet
  • Integraal Huisvestingsplan Rotterdam 2021-2030

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (insprekers@griffie.rotterdam.nl) Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.