Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 49 2021

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies vinden de komende week digitaal plaats. De vergaderingen zijn live te volgen via het raadsinformatiesysteem.

Commissie MPOF (Majeure Projecten, Organisatie en Financiën)

Datum: dinsdag 7 december
Tijd en plaats: 19:30 uur – Digitaal
Agendapunten:

 • 10-maandsrapportage
 • Vervolg renovatie Museum Boijmans van Beuningen + resultaat verkenning

Commissie ZOCS (Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport)

Datum: woensdag 8 december
Tijd en plaats: 9:00 uur – Digitaal
Agendapunten:

 • Quick scan Verwey – Jonker Huiselijk Geweld
 • Afdoeningsvoorstel diverse moties Hoogwerf over Jeugdzorg
 • Vervolgproces Stadsmuseale functie
 • Evaluatie cultuurplanproces 2021-2024

Commissie BWB (Bouwen, Wonen en Buitenruimte)

Datum: woensdag 8 december
Tijd en plaats: 9:30 uur – Digitaal
Agendapunten:

 • Haalbaarheidsonderzoeken Islamitische begraafplaats en permanente uitstrooiplek voor Hindoegemeenschap
 • Investeringsbesluit project Dierenasiel Rotterdam
 • Wijziging grondexploitatie en bestemmingsplan Urkersingel
 • Eerste wijziging Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021 om de start van de opkoopbescherming in Rotterdam mogelijk te maken
 • Tweede voortgangsrapportage ‘Goed en Huren en Verhuren’
 • Actieplan Middenkoop

Commissie WIISA (Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding)

Datum: woensdag 8 december
Tijd en plaats: 15:00 uur – Digitaal
Agendapunt:

 • Voortgang actieprogramma ‘Relax. dit is Rotterdam’. inburgering en statushouders

Commissie EDEM (Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit)

Datum: woensdag 8 december
Tijd en plaats: 19:30 uur – Digitaal
Agendapunten:

 • Herijking Transitieplannen openbaar vervoer en Corona Metropool Rotterdam Den Haag (MRDH)
 • Wijziging Beleidsregeling Parkeernormen
 • Verkeerscirculatieplan

Commissie VB (Veiligheid en Bestuur)

Datum: donderdag 9 december
Tijd en plaats: 14:00 uur – Digitaal
Agendapunten:

 • Ontwikkelagenda Veiligheidsregio
 • Beleidskader Rotterdam Internationaal 2021-2025

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (insprekers@griffie.rotterdam.nl) Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.