Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 48 2021

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies vinden de komende week digitaal plaats. De vergaderingen zijn live te volgen via het raadsinformatiesysteem.

Subcommissie BOOR (commissie ZOCS – Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport)

Datum: maandag 29 november
Tijd en plaats: 18:00 uur – digitaal
Agendapunten:

  • ‘Sta Open – Koers 2022-2026’
  • Jaarplan 2022 en Begroting 2022-2026
  • Tweede voortgangsrapportage 2021 van stichting BOOR en de identiteit van de stichting BOOR als openbaar onderwijsinstelling

Technische sessie ‘In Gesprek over risico’s Grote Projecten in de MGP’ (commissie MPOF – Majeure Projecten, Organisatie en Financiën)

Datum: dinsdag 30 november
Tijd en plaats: 19:30 uur – digitaal
Agendapunt:

  • Monitor Grote Projecten

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (insprekers@griffie.rotterdam.nl) Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.