Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 47 2021

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies vinden deels fysiek en deels digitaal plaats. De fysieke vergaderingen zijn vanwege de coronamaatregelen tijdelijk niet publiek toegankelijk. De vergaderingen zijn wel live te volgen via het raadsinformatiesysteem.

Commissie BWB (Bouwen, Wonen en Buitenruimte)

Datum: woensdag 24 november
Tijd en plaats: 9:30 uur – Digitaal
Agendapunten:

 • Initiatiefvoorstel Tak en Engberts (PVDA) ‘Het Nieuwe Noorden’
 • Initiatiefvoorstel Verheij (VVD) ‘Gestapeld Rotterdam. Hoe dubbel grondgebruik de stad mooier en beter maakt’
 • Openen en in uitvoering nemen van de grondexploitatie ‘Grote Beer’
 • Herziening grondexploitatie en onteigening ten behoeve van uitvoering bestemmingsplan ‘Tweebosbuurt zuid-oost’
 • Beantwoording schriftelijke vragen Van der Velden (PvdD) over ‘Het beste plan voor de wijk’
 • AVP-wijziging rond bomenkap

Commissie ZOCS (Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport)

Datum: woensdag 24 november
Tijd en plaats: 9:30 uur – Digitaal
Agendapunten:

 • Raadsvoorstel Regionaal beleidsplan ‘Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2022 t/m 2026’
 • Lokale uitgangspunten voor advies over aanwijzing lokale media 2023-2028
 • Regeling van Werkzaamheden Verkrachtingen tijdens de studententijd

Commissie WIISA (Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding)

Datum: woensdag 24 november
Tijd en plaats: 15:00 uur – Digitaal
Agendapunten:

 • Energiearmoede
 • Voortgangsrapportage gedupeerden toeslagenaffaire, inclusief Frauduleuze regeling Kinderopvang Sarafina kwam ouders duur te staan
 • Evaluatie experiment wijkbasisbanen

Commissie EDEM (Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit)

Datum: woensdag 24 november
Tijd en plaats: 19:30 uur – Digitaal
Agendapunten:

 • Voorstel Fonds leegstandsaanapak (ENECO-middelen)
 • Afdoening motie ‘Geen volgers, maar leiders; verkenning kernenergie’

Commissie VB (Veiligheid en Bestuur)

Datum: donderdag 25 november
Tijd en plaats: 14:00 uur – Digitaal
Agendapunten:

 • Inzet mosquito’s bij bestrijding van overlast
 • Beantwoording schriftelijke vragen Lansink-Bastemeijer over veilig ondernemen
 • Halfjaarlijkse wijziging APV
 • Opzet onderzoek cameratoezicht

Commissie MPOF (Majeure Projecten, Organisatie en Financiën)

Datum: donderdag 25 november
Tijd en plaats: 19:30 uur – Suze Groenewegzaal, stadhuis
Agendapunt:

 • De Omgevingsvisie

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (insprekers@griffie.rotterdam.nl) Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.