Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 46 2021

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies vinden deels fysiek en deels digitaal plaats. De fysieke vergaderingen zijn vanwege de coronamaatregelen tijdelijk niet publiek toegankelijk. De vergaderingen zijn wel live te volgen via het raadsinformatiesysteem.

Inspreekmoment Omgevingsvisie 2022 (Commissie MPOF)

Datum: dinsdag 16 november
Tijd en plaats: 17:00 uur – Suze Groenewegzaal

Commissie COR ( Commissie tot Onderzoek van de Rekening)

Datum: dinsdag 16 november
Tijd en plaats: 19:30 uur – digitaal
Agendapunten:

 • 2e voortgangsrapportage jaarrekeningcontrole 2021
 • 1e boardletter accountant jaarrekeningcontrole 2021
 • Opvolging aanbevelingen accountant en COR

Technische sessie Regionaal beleidsplan Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang (Commissie ZOCS)

Datum: dinsdag 16 november
Tijd en plaats: 20:00 uur – digitaal
Agendapunt:

 • Presentatie Regionaal beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Commissie BWB (Bouwen, Wonen en Buitenruimte)

Datum: woensdag 17 november
Tijd en plaats: 9:30 uur – Suze Groenwegzaal, stadhuis
Agendapunt:

 • Toekomstvisie Recreatieoord en Camping Hoek van Holland

Commissie ZOCS (Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport)

Datum: woensdag 17 november
Tijd en plaats: 9:30 uur – Raadzaal, stadhuis
Agendapunten:

 • Tussenrapportage Herstelaanpak Sterker door Jongeren
 • Afdoeningsvoorstel motie Hoogwerf over toetsingscommissie PGB-zorg

Commissie EDEM (Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit)

Datum: woensdag 17 november
Tijd en plaats: 19:30 uur – Suze Groenwegzaal, stadhuis
Kijk voor de agendapunten op het raadsinformatiesysteem.

Commissie VB (Veiligheid en Bestuur)

Datum: donderdag 18 november
Tijd en plaats: 14:00 uur – Raadzaal, stadhuis
Agendapunten:

 • Inzet mosquito’s bij bestrijding van overlast
 • Beleidskader Rotterdam Internationaal 2021 – 2025
 • Beantwoording schriftelijke vragen Lansink-Bastemeijer over veilig ondernemen

Commissie MPOF (Majeure Projecten, Organisatie en Financiën)

Datum: donderdag 18 november
Tijd en plaats: 19:30 uur – Raadzaal, stadhuis
Agendapunten:

 • Voorstel Fonds leegstandsaanpak (ENECO-middelen)
 • Afwegingskader Filantropie

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (insprekers@griffie.rotterdam.nl) Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.