Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 44 2021

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies vinden weer voornamelijk fysiek plaats. De fysieke vergaderingen zijn publiek toegankelijk, al geldt de regel dat een zitplaats verplicht is. Mocht er geen zitplaats beschikbaar zijn, dan dient men buiten de vergaderzaal te wachten totdat er wel een plek beschikbaar is. De vergaderingen zijn sowieso altijd online live te volgen via het raadsinformatiesysteem.

Commissie BWB (Bouwen, Wonen en Buitenruimte)

Datum: woensdag 3 november
Tijd en plaats: 9:30 uur – Suze Groenewegzaal, stadhuis
Agendapunten:

 • Begroting 2022
 • Programmawijziging Havana-Philadelphia (The Sax) en herijking grondexploitatie Kop van Zuid
 • Bestemmingsplan Kop van Zuid
 • Bestemmingsplan Parapluherziening Cultuurhistorie Overschie
 • Bestemmingsplan Parapluherziening Cultuurhistorie Crooswijk

Commissie ZOCS (Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport)

Datum: woensdag 3 november
Tijd en plaats: 9:30 uur – Digitaal
Agendapunten:

 • Uitvoeringsprogramma Speeltuinen
 • Burgerinitiatief Rotterdams museum over museum Afrikaanse geschiedenis en slavernijverleden

Commissie WIISA (Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding)

Datum: woensdag 3 november
Tijd en plaats: 15:00 uur – Raadzaal, stadhuis
Agendapunten:

 • Begroting 2022 en herziening 2021 onderdelen Werkgelegenheid, Inkomen,  Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
 • Monitor WenI, 2e tertaal 2021

Commissie EDEM (Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit)

Datum: woensdag 3 november
Tijd en plaats: 19:30 uur – Suze Groenewegzaal, stadhuis
Agendapunten:

 • Afdoening moties over verduurzamen van (gemeentelijke) daken
 • Begroting 2022 en 2e herziening (Waarbij de Initiatiefnotitie Segers-Hoogendoorn over kwijtschelding parkeerbelasting wordt betrokken)

Commissie VB (Veiligheid en Bestuur)

Datum: donderdag 4 november
Tijd en plaats: 14:00 uur – Raadzaal, stadhuis
Agendapunten:

 • Inzet mosquito’s bij bestrijding van overlast
 • Begroting 2022 en herziening 2021 onderdelen Veiligheid, Bestuur en Gebieden

Commissie MPOF (Majeure Projecten, Organisatie en Financiën)

Datum: donderdag 4 november
Tijd en plaats: 19:30 uur – Suze Groenewegzaal, stadhuis
Agendapunt:

 • NPRZ (Nationaal Programma Rotterdam Zuid)

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (insprekers@griffie.rotterdam.nl) Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.

Speciaal inspreekmoment Omgevingsvisie 2022
Rotterdammers en belanghebbenden hebben de mogelijkheid om op dinsdag 16 november vanaf 17:00 uur in te spreken over de Omgevingsvisie 2022. U kunt zich tot donderdag 11 november 17:00 uur aanmelden via insprekers@griffie.rotterdam.nl. Meer informatie vindt u op Omgevingsvisie Rotterdam | Rotterdam.nl