Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 43 2021

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies vinden weer voornamelijk fysiek plaats. De fysieke vergaderingen zijn publiek toegankelijk, al geldt de regel dat een zitplaats verplicht is. Mocht er geen zitplaats beschikbaar zijn, dan dient men buiten de vergaderzaal te wachten totdat er wel een plek beschikbaar is. De vergaderingen zijn sowieso altijd online live te volgen via het raadsinformatiesysteem.

Commissie BWB (Bouwen, Wonen en Buitenruimte)

Subcommissie Bestemmingsplannen
Datum: dinsdag 26 oktober
Tijd en plaats: 18:00 uur – Raadzaal, stadhuis
Agendapunten:

 • Bestemmingsplan BP Kop van Zuid
 • Parapluherziening Cultuurhistorie Crooswijk

Commissie BWB
Datum: woensdag 27 oktober
Tijd en plaats: 9:00 uur – Suze Groenewegzaal, stadhuis
Agendapunt:

 • Voortgangsrapportage Woonvisie

Commissie ZOCS (Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport)

Datum: woensdag 27 oktober
Tijd en plaats: 9:00 uur – Raadzaal, stadhuis
Agendapunten:

 • Stadsmuseale functie: wel of niet in bibliotheek?
 • Begroting 2022 en Tweede herziening begroting 2021

Commissie WIISA (Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding)

Datum: woensdag 27 oktober
Tijd en plaats: 15:30 uur – Suze Groenewegzaal, stadhuis
Agendapunten:

 • Rotterdams koloniale en slavernijverleden
 • Begroting 2022 en herziening onderdelen Integratie en Samenleven

Commissie EDEM (Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit)

Datum: woensdag 27 oktober
Tijd en plaats: 19:30 uur – Suze Groenewegzaal, stadhuis
Agendapunt:

 • Uitvoeringsagenda Toeristisch recreatief ontwikkelperspectief Hoek van Holland (TROP)

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën

Datum: donderdag 28 oktober
Tijd en plaats: 19:30 – Suze Groenewegzaal, stadhuis
Agendapunten:

 • Begroting 2022 en 2e herziening 2021
 • Publiek kader Havenbedrijf
 • Beheersverslag deelnemingen 2020

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (insprekers@griffie.rotterdam.nl) Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.