Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 40 2021

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies vinden weer voornamelijk fysiek plaats. De fysieke vergaderingen zijn publiek toegankelijk, al geldt de regel dat een zitplaats verplicht is. Mocht er geen zitplaats beschikbaar zijn, dan dient men buiten de vergaderzaal te wachten totdat er wel een plek beschikbaar is. De vergaderingen zijn sowieso altijd online live te volgen via het raadsinformatiesysteem.

Commissie BWB (Bouwen, Wonen en Buitenruimte)

Datum: woensdag 6 oktober
Tijd en plaats: 9:00 uur – Suze Groenewegzaal, stadhuis
Agendapunt:

  • Nota van uitgangspunten RISE

Commissie ZOCS (Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport)

Datum: woensdag 6 oktober
Tijd en plaats: 9:30 uur – Raadzaal, stadhuis
Agendapunten:

  • Evaluatie Atelier- en Broedplaatsenbeleid
  • Nationaal Programma Onderwijs waaronder plan van aanpak leerachterstanden wegwerken
  • Stichting ZuiderLokaal over leerondersteuning
  • Visie jeugdwerk

Commissie EDEM (Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit)

Datum: woensdag 6 oktober
Tijd en plaats: 19:30 uur – Suze Groenewegzaal, stadhuis
Agendapunten:

  • Voortgang Havenvisie
  • Initiatiefvoorstel Leewis en Tak over Schone Havens in Europa

Commissie VB (Veiligheid en Bestuur)

Datum: donderdag 7 oktober
Tijd en plaats: 14:00 uur – Raadzaal, stadhuis
Agendapunt:

  • Uitwerkingen Wijk aan zet

Commissie MPOF (Majeure Projecten, Organisatie en Financiën)

Datum: donderdag 7 oktober
Tijd en plaats: 19:30 uur – Suze Groenewegzaal, stadhuis
Agendapunten:

  • Stand van zaken verkenning Museum Boijmans van Beuningen
  • Warmtebedrijf WLQ+

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (insprekers@griffie.rotterdam.nl) Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.