Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 4 2022

De commissievergaderingen van deze week vinden allemaal digitaal plaats. De vergaderingen zijn live te volgen via ons raadsinformatiesysteem.

Commissie COR (Commissie tot Onderzoek van de Rekening)

Datum: dinsdag 25 januari
Tijd: 19:00 uur
Agendapunten:

 • Startnotitie jaarrekeningcontrole 2022
 • 3e voortgangsrapportage jaarrekeningcontrole 2021

Commissie BWB (Bouwen, Wonen en Buitenruimte)

Datum: woensdag 26 januari
Tijd: 9:30 uur
Agendapunten:

 • Herstel bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel
 • Prestatieafspraken 2022-2023

Commissie ZOCS (Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport)

Datum: woensdag 26 januari
Tijd: 9:30 uur
Agendapunten:

 • Raadsvoorstel over Inzet van bestemmingsreserves begin 2022 voor Corona noodsteunregeling sport en cultuur
 • Uitwerking aanbevelingen Denktank New Deal Cultuur
 • Beantwoording vragen over Cultuurregie voor Overschie!

Commissie WIISA (Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding)

Datum: woensdag 26 januari
Tijd: 15:00 uur
Agendapunten:

 • Volwassenensportfonds Rotterdam, conclusie en evaluatie pilots
 • Tussenevaluatie Leerwerkakkoord

Commissie EDEM (Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit)

Datum: woensdag 26 januari
Tijd: 19:30 uur
Agendapunten:

 • Bestemmingsplan Parapluherziening Evenementen en
 • Evenementenkalender 2022

Commissie VB (Veiligheid en Bestuur)

Datum: donderdag 27 januari
Tijd: 14:00 uur
Agendapunten:

 • Voortgang aanpak messengeweld
 • Inzet mosquito’s bij bestrijding overlast

Commissie MPOF (Majeure Projecten, Organisatie en Financiën)

Datum: donderdag 27 januari
Tijd: 19:30 uur
Agendapunten:

 • Vervolg Feyenoord City
 • Warmtebedrijf

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (insprekers@griffie.rotterdam.nl) Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.